Site banner

BỘ CHQS TỈNH KIỂM TRA CÔNG TÁC QSĐP

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2014 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre do đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn đến Ban chỉ huy Quân sự xã Mỹ Thạnh kiểm tra công tác quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2014.

Sau khi nghe đồng chí xã đội trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ý kiến đặt vấn đề và kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra, ý kiến giải trình của Ban chỉ huy quân sự xã. Đồng chí Thượng Tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2014 của Ban chỉ huy quân sự xã như công tác tuyển quân, xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV, các hệ thống kế hoạch, giáo án được xây dựng đầy đủ theo hướng dẫn, công tác quản lý vũ khí trang bị đảm bảo an toàn và đúng quy định…Tuy nhiên cũng còn một số mặt hạn chế như: chất lượng huấn luyện chưa đạt yêu cầu, hoạt động của chi đoàn quân sự còn yếu, việc ghi sổ sách quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật thiếu chặc chẽ. Ban chỉ huy quân sự xã ghi nhận những ý kiến nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra để khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2014.

Tin khác