Site banner

Triển khai Hiến Pháp nước CHXHCNVN

Thực hiện Kế hoạch 1199/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm về việc triển khai thi hành Hiến Pháp Nước CHXHCNVN năm 2013 trên địa bàn huyện. Ngày 04 tháng 6 năm 2014 tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến Pháp Nước CHXHCNVN năm 2013 cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và ấp.

Sau hội nghị triển khai này, các đoàn thể, đài truyền thanh, tổ thông tin các ấp tiếp tục triển khai cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, họp tổ nhân dân tự quản và chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên đài truyền thanh./.

                                                                                      Thanh Diễn

Tin khác