Site banner

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Thạnh họp triển khai Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2016

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2015, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Thạnh họp triển khai Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2016. Đến dự và chủ trì cuộc họp có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, cùng các ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Buổi họp thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã thông qua danh sách 95 thanh niên đề nghị về Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát lệnh điều động khám sức khỏe, trong tổng số 379 thanh niên trong độ tuổi nghĩa quân sự đã được xét duyệt. Thời gian khám sức khỏe ngày 21 tháng 12 năm 2015./.

Tin khác