Site banner

Hội nghị triển khai Kế hoạch cũng cố nâng chất hoạt động tổ nhân dân tự quản và Kế hoạch thực hiện một số biện pháp quản lý, chấn chỉnh hoạt động nhạc sống

Thực hiện Công văn số 170-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn tổ nhân dân tự quản  và Công văn số 1038/UBND-VHXH ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực  hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh hoạt động nhạc sống. Ngày 01 tháng 4 năm 2016, tại nhà văn hóa, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cũng cố, nâng chất hoạt động tổ nhân dân tự quản và Kế hoạch thực hiện Công văn số 1038 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ  tịch Ủy ban nhân dân xã; các ngành, đoàn thể xã; Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp, Công an viên, Ấp đội trưởng 6 ấp tham dự.Qua khảo sát hoạt động 102 tổ nhân dân tự quản trên địa bàn xã Mỹ Thạnh, có 90 tổ hoạt động  khá mạnh, 12 tổ hoạt động trung bình, yếu; có 26 tổ cần bổ sung đầy đủ tổ phó và thư ký; có 25 đảng viên trực tiếp làm tổ trưởng hoặc tổ phó. Cụ thể ấp Bến Đò bổ sung 02 tổ phó (tổ 6 và tổ 14); ấp Cái Chốt cũng cố 4 tổ phó và 02 thư ký (tổ 1, 3, 8, 10); ấp Cái tắc cũng cố 3 tổ phó và 02 thư ký (tổ 1, 3, 8, 6, 9); ấp Nghĩa Huấn cũng cố  thư ký tổ 9 và 19; ấp Chợ cũng cố tổ trưởng tổ 8, 26, 28 và tổ phó tổ 1, 26; ấp Căn cứ cũng cố tổ trưởng tổ 2, 8, 14 và tổ phó tổ 3, thư ký tổ 3,4,8,11, tách tổ 13 thành 02 tổ. Đối ấp Chợ, Nghĩa Huấn, Bến Đò, Cái Chốt, Cái tắc Ủy ban nhân dân xã giao Chi ủy Chi bộ ấp chịu trách nhiệm cũng cố, đối với ấp Căn cứ các bộ, công chức xã phối hợp với Chi ủy chi bộ ấp Căn cứ cũng cố, nâng chất. Thời gian cũng  cố đến cuối tháng 5 năm 2016 hoàn tất, báo cáo Đảng ủy theo dõi chỉ đạo.

Tin khác