Site banner

Ủy ban nhân dân xã họp hướng dẫn điều tra, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh họp hướng dẫn điều tra và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đến dự và Chủ trì Hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh; ông Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư Thường trực; thành viên Ủy ban bầu cử; Trưởng ấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận 6 ấp tham dự.Công tác điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện theo điều 29 đến điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, tuổi thực hiện quyền bầu cử được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh đến ngày bầu cử 22/5/2016, tức sinh ngày 22/5/1998 trở về trước, trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh, trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ xác định độ tuổi thực hiện quyền bầu cử. Thời gian điều tra, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 12 tháng 4 năm 2016, trước 40 ngày bầu cử./.

Tin khác