Site banner

Sơ kết 6 tháng Ban chỉ đạo 442 xã Mỹ THạnh

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG AIDS, PCTP&TNXH VÀ
XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ SƠ KẾT
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
 

Ngày 05 tháng 6 năm 2014 tại Phòng họp Ủy ban nhân dân xã. Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, PCTP&TNXH, Xây dựng phong trào TDBVANTQ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, đến dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cùng các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp 6 ấp là thành viên Ban chỉ đạo PC AIDS, PCTP&TNXH, PT.TDBVANTQ. Trong 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh không xảy ra trường hợp nhiễm HIV mới, tình hình ANCT-TTATXH tiếp tục được giữ vững, phong trào toàn dân BV.ANTQ tiếp tục được các ngành, các ấp quan tâm chỉ đạo vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm. Tuy nhiên tình hình phạm pháp hình sự xảy ra 7/0 vụ, tăng 7 vụ so với cùng kỳ 2013; tệ nạn xã hội xảy ra 16 vụ, tăng 9 vụ so với cùng kỳ 2013.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị ông Phạm Thanh Diễn đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống AIDS, PCTP&TNXH và xây dựng cũng cố PT.TDBVANTQ của lực lượng Công an, các ngành đoàn thể và các ấp. Tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm 2013 tuy có những yếu tố khách quan và chủ quan, song để phòng ngừa có hiệu quả trong thời gian tới Ban chỉ huy Công an xã cần phân tích kỹ đối tượng, độ tuổi, trình độ, nguyên nhân dẫn đến phạm tội và tệ nạn xã hội, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, cần xử lý kịp thời, triệt để các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toaàn xã hội, không để mâu thuẩn kéo dài dẫn đến phạm tội, trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm trong thời gian tới./.

                                                                                      Thanh Diễn

Tin khác