Site banner

Thanh tra huyện Giồng Trôm công bố quyết định Thanh tra Phòng Chống Tham Nhũng đối với Chủ tịch UBND xã

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Thanh tra Huyện Giồng Trôm do ông Phạm Thanh Nam, Phó Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn công bố quyết định thanh tra công tác Phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/9/2015, với 15 nội dung gồm: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về PCTN; việc công khai minhh bạch  trong hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, việc xây dựng, thực hiện chế độ định mức,  tiêu chuẩn; việc công khai minh bạch  trong  mua sắm, xây dựng  cơ bản, quản lý dự án đầu tư; việc công khai minh bạch troong quản lý, sửu dụng đất đai; việc công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của cơ quan; việc công khai minh bạch trong bố trí, tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quuy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng; việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; việc minh bạch tài sản thu nhập; việc thực hiện cải cách hành chính; việc công khai minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; việc thực hiện các kiến nghị,  quyết định xử lý; việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng  trong nội bộ theo chức  năng quản lý nhà nước; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo PCTN. 

ông Phạm Thanh Nam, Phó Chánh Thanh tra (đứng) công bố quyết định thanh tra

Qua nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ, ý kiến làm rõ thêm kết quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác PCTN tại địa phương. Ông Phạm Thanh Nam, Trưởng đoàn thanh tra kết luận: đánh giá cao  những kết quả đạt được trong công tác PCTN của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh trong thời gian qua, mà cụ thể là không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên cần tập trung thực hiện  một số nội dung như: cần chấn chỉnh lại báo cáo, bổ sung số liệu chứng minh từng nội dung và có nhận xét; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra một số lĩnh vực nhạy cảm  như địa chính, kế toán; sớm trình huyện thanh lý các thửa đất công dân lấn chiếm; xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp./.

TD

Tin khác