Site banner

Thông báo kết quả trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử ở 9 Đơn vị bầu cử 6 ấp;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021;

Ủy ban bầu cử xã thông báo danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả như sau:

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 45 người.

- Tổng số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021: 27 người, cụ thể đại biểu Hội đồng nhân dân xã trúng cử ở từng đơn vị bầu cử như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 1 ấp Nghĩa Huấn

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Huy

CT. Hội CCB xã

543

79,97

 

2

Huỳnh Ngọc Trọng

PBT-Xã Đoàn

462

67,9

 

3

Nguyễn Ngọc Hằng

CB. Tổ chức Đảng ủy

395

58,17

 

2. Đơn vị bầu cử số 2 ấp Nghĩa Huấn

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Nguyễn Việt Dũng

Trưởng ấp Nghĩa Huấn

531

79,97

 

2

Nguyễn Duy Linh

Ấp đội trưởng ấp NH

456

68,67

 

3

Huỳnh Thị Thúy Hằng

CB. Tuyên giáo xã

368

55,42

 

 

3. Đơn vị bầu cử số 3 ấp Chợ

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Ngô Tấn Quyền

Phó Bí thư-TT Đảng ủy

548

76

 

2

Nguyễn Minh Luân

CT. Hội Nông dân xã

546

75,72

 

3

Nguyễn Khắc Hoàng

CC. VP-TK xã

454

62,96

 

4. Đơn vị bầu cử số 4 ấp Chợ

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Lê Văn Hùng

Trưởng ấp Chợ

580

79,56

 

2

Trần Quốc Thanh

Trưởng ban CTMT ấp

507

69,54

 

3

Nguyễn Hồng Sơn

Bí thư Xã Đoàn

423

58,02

 

5. Đơn vị bầu cử số 5 ấp Căn Cứ

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Ngô Mộng Quyên

Phó Chủ tịch UBND xã

604

87,79

 

2

Nguyễn Văn Phúc

Bí thư Chi bộ ấp Căn Cứ

593

86,19

 

3

Hồ Thanh Hải

Phó Công an xã

358

52,03

 

6. Đơn vị bầu cử số 6 ấp Căn Cứ

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Hồ Văn Chí

Phó Chủ tịch UBND xã

343

70,43

 

2

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng quân sự

335

68,79

 

3

Trần Văn Hoàng

Trưởng ấp Căn Cứ

326

66,94

 

7. Đơn vị bầu cử số 7 ấp Bến Đò

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Võ Thành Nhân

Trưởng ấp Bến Đò

735

76,48

 

2

Phan Thị Ngọc Rí

Chủ tịch UBMTTQ xã

657

68,36

 

3

Huỳnh Văn Ấn

Bí thư Chi bộ ấp Bến Đò

570

59,31

 

8. Đơn vị bầu cử số 8 ấp Cái Chốt

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ánh Minh

Trưởng ấp Cái Chốt

574

73,58

 

2

Phạm Thanh Diễm

Bí thư Chi bộ ấp Cái Chốt

569

72,94

 

3

Bùi Văn Chiến

Phó Chủ tịch HĐND xã

474

60,76

 

9. Đơn vị bầu cử số 9 ấp Cái Tắc

Số tt

Họ và tên

Chức vụ/nghề nghiệp

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ

Ghi chú

1

Trần Văn Đèo

Bí thư Chi bộ ấp Cái Tắc

559

71,39

 

2

Phạm Thanh Diễn

Chủ tịch UBND xã

558

71,26

 

3

Đặng Thị Yến Xuân

Phó Chủ tịch Phụ nữ xã

396

50,57

 

Tin khác