Site banner

Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh họp công bố quyết định thành lập các tiêu ban phục vụ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2020

Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2016, Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh tổ chức họp công bố Quyết định của Ủy ban bầu cử thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; cùng thành viên các tiêu ban tham dự. Để phục vụ cho công tác Bầu cử, Ủy ban bầu cử đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBBC ngày 29 tháng 02 năm 2016 thành lập 6 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự, do ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban tổng hợp, do ông Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Trưởng tiểu ban; tiểu ban giải quyết Khiếu nại tố cáo, do ông Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng tiểu ban; tiểu ban thông tin tuyên truyền,  do bà Ngô Mộng Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng tiểu ban;  tiêu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội do ông Nguyễn Trí Đởm, Trưởng Công an xã làm trưởng tiểu ban; tiêu ban phục vụ, do ông Hồ Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng tiểu ban. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Thái, yêu cầu từng thành viên các tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân  công, không đùn đẩy trách nhiệm, Trưởng các tiểu ban phải chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện của ban mình phụ trách, đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử thành công tốt đẹp./.

Tin khác