Site banner

MỸ THẠNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023

Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Thượng tá Lưu Văn Vũ – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện – Phó Ban chỉ đạo diễn tập huyện, ông Nguyễn Văn Hiền – Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Trung tá  Huỳnh Văn Lượm – Đội Trưởng Đội xây dựng phong trào Công an huyện, ông Đoàn Phương Tùng – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban Tổ chức diễn tập xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp tham dự.

Ônng Đoàn Phương Tùng phát biểu tại Hội nghị

 

Theo kế hoạch, thời gian diễn tập chính thức vào ngày 20 tháng 6 năm 2023, địa điểm phần vận hành cơ chế tại Hội trường Trường Trung học cơ sở Phạm Viết Chánh; Khối vận, Công an , Quân sự họp tại các phòng học. Nội dung: diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mỹ Thạnh có một phần thực binh Phòng chống gây rối, bạo loạn, khủng bố theo phương án A2. Chuyển lực lượng từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng – an ninh. 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu nhằm rèn luyện tính năng động, sáng tạo, năng lực và trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng chiến đấu cho lực lượng vũ trang xã nhà, tăng cường các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toan xã hội, phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu cao. 

Tin khác