Site banner

Phòng Tư Pháp huyện kiểm tra Công tác Tư Pháp xã Mỹ Thạnh năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Phòng Tư Pháp huyện do ông Lê Văn Pha, Trưởng Phòng làm trưởng đoàn,  kiểm tra công tác tư pháp xã Mỹ Thạnh năm  2014 và 8 tháng năm 2015, tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã và 02 Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Mỹ Thạnh.Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/8/2015, nội dung kiểm tra trên 7 lĩnh vực gồm: công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải cơ sở, công tác cải cách hành chính, công tác chứng thực, công tác hộ tịch, công tác xây dựng và kiểm  tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật.

ông Lê Văn Pha, Trưởng Phòng Tư Pháp (bìa trái) kiểm tra hồ sơ

 Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo nội dung thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/8/2015, đồng thời đoàn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã cần sớm kiện toàn Hội đồng hòa giải cơ sở theo Luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. Thay mặt Ủy ban nhân dân xã, ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã chân thành tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên đoàn kiểm tra và sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới./.

TD

Tin khác