Site banner

Ủy ban nhân dân xã triển khai Kế hoạch tổ chức giỗ tổ Hùng Vương năm 2017

Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương. Ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh – Trưởng Ban tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh cùng ban ngành đoàn thể xã ấp và Ban khánh tiết Đình Mỹ Thạnh đến tham dự. Tại xã Mỹ Thạnh Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 4 năm 2017 nhằm ngày mùng 09 tháng 3 năm Đinh Dậu tại Đình Mỹ Thạnh (địa chỉ ấp Bến Đò xã Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre). Giỗ tổ Hùng Vương được Đảng và Nhà nước quy định là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc. Kết thúc buổi họp, Ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh – Trưởng Ban tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, trưởng các ấp tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân trong xã đến tham dự đông đủ để tưởng niệm các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước./.

Tin khác