Site banner

Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2016. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy, ông Bùi Văn Chiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trong xã tiếp tục được củng cố và tăng cường, Nghị quyết của Đảng nhất là những Chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ưu đãi người có công cách mạng, xây dựng nông thôn mới; Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo và phát huy; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Từ đó khối đại đoàn kết toàn dân trong xã tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển, tạo động lực to lớn thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy (đứng) phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy chỉ đạo một số vấn đề cần tập trung trong thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân những chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước; kịp thời củng cố Ban quản lý tổ và duy trì họp tổ nhân dân tự quản. Thực hiện tốt  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy, Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; Đẩy mạnh vận động “Ngày vì người nghèo” huy động mọi nguồn lực đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp thực hiện tốt bình xét gia đình văn hóa và các danh hiệu lồng ghép: người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, người tốt việc tốt; vận động người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường và vứt rác đúng nơi qui định./.

Tin khác