Site banner

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bến Tre kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Mỹ Thạnh

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2017, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bến Tre do ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 đối với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã; các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân xã và công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ phát biểu kết luận

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017; ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra; kiểm tra thực tế; ý kiến giải trình của Ủy ban nhân dân xã. Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ kết luận: thống nhất với nội dung cáo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 của Ủy ban nhân dân xã, xã có xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, có  tổ chức lấy phiếu khảo sát chỉ  số hài lòng của người dân đối với công tác CCHC, có xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát động thi đua cải cách hành chính, việc xét phong và truy tặng danh hiệu bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng được thực hiện kịp thời, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đạt loại tốt, có  tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính hàng năm, có gắn công tác cải cách hành chính với công tác dân vận chính quyền, việc ban hành văn bản  hành chính và công khai thủ tục hành chính đúng quy định, giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng thời gian quy định, có giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính theo Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác CCHC, công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, công chức được thực hiện tốt, có quan tâm hiện đại hóa nền hành chính, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất phục cho công tác CCHC. Tuy bên cạnh những mặt đạt được cũng còn một số mặt hạn chế sau: cập nhật công khai thủ tục hành chính chưa kịp thời, sổ tiếp nhận và trả kết quả ghi chưa đúng quy định, hồ sơ lưu lĩnh vực địa chính chưa đóng dấu. Trong thời gian tới ông Nguyễn Văn Hưng đề nghị Ủy ban nhân dân xã cần phát huy được những kết quả đạt được thời gian qua, khắc phục những hạn chế thiếu xót trong thời gian tới và kịp thời động viên số cán bộ bán chuyên trách an tâm công tác./.

Tin khác