Site banner

Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

Chiều ngày 09 tháng 10 năm 2017, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2018-2020. Tham dự có đồng chí Võ Văn Hoanh, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, phụ trách xã Mỹ Thạnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư-Chủ tịch HĐND xã;  đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và Bí thư, Phó Bí thư 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTCHU ngày 28 tháng 9 năm 2017, đại hội chi bộ thực hiện 03 nội dung gồm: tổng kết việc thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ qua và đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ nhiềm kỳ qua (đối với chi bộ không có chi ủy thì việc kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ lồng vào báo cáo chính trị của chi bộ). Báo cáo chính trị của chi bộ phải đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân khuyết điểm và những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của chi bộ với việc  khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay”, nhận diện những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diện biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” theo  tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ cần đề cao tinh thần phê và tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, phản ánh đúng những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ qua, làm rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến khuyết điểm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục nhiệm kỳ tới.

Về tiêu chuẩn nhân sự chi ủy: phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả trong nhận thức và hành động, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng, không quan liêu, vụ lợi, cơ hội, được đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chụi trách nhiệm; có trình độ năng lực, kiến thức, sức khỏe tốt, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, có  tinh thần phê và tự phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, có phong cách và phương pháp công tác tốt; đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần nhấn mạnh các quan điểm sau: nhất trí cao với đường lối, quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, gương mẫu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các vấn đề xã hội ở địa phương, ở đơn vị mình phụ trách, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; bản thân phải gương mẫu, có uy tín,  được đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm, không để gia đình (vợ, chồng, con) lợi dung chức vụ làm sai chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, chấp hành tốt Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tư diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Riêng chức danh Bí thư chi bộ ấp phải có tình thần nhiệt huyết với cách mạng, gương mẫu trong đấu tranh phê và tự phê bình, biết làm giàu cho mình và có khả năng lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân vươu lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Quang cảnh hội nghị (ảnh TD)

 đồng chí Võ Văn Hoanh, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo

Về cơ cấu nhân sự đảm bảo hợp lý, có tính kế thừa để bố trí các chức danh chủ chốt, để thực hiện lãnh đạo toàn diện ở từng địa phương, đơn vị, chú ý chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có triển vọng pháp triển, qua đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chi ủy cần cơ cấu độ tuổi hợp lý, phấn đấu trong chi ủy có nữ, trẻ; nhân sự giới thiệu ứng cử vào chi ủy mới thì theo hướng phân công: Bí thư phụ trách chung, Phó bí thư kiêm Trưởng ấp, chi ủy viên kiêm trưởng Ban Công tác Mặt trận, đối với ấp thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Trưởng ấp thì cơ cấu Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận; đối với chi bộ Công an, quân sự thì đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ quân sự, đồng chí Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã tham gia sinh hoạt và phục trách chi bộ Công an; đối với chi bộ cơ quan thì hướng phân công Phó Bí thư phụ trách công tác đảng làm Bí thư chi bộ; đối với Trường THCS Phạm Viết Chánh, Tiêu học Nguyễn Ngọc Thăng, Mầm non, Y tế thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm Bí thư Chi bộ.

Về số lượng chi ủy, các chi bộ có số lượng chi ủy 5 đồng chí gồm: Chi bộ ấp Chợ,Nghĩa Huấn, Bến Đò, Cái Chốt, Cái Tắc; chi ủy có 03 đồng chí gồm: Chi bộ Căn cứ, Cơ quan, quân sự, Mầm non, tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng, THCS Phạm Viết Chánh; bầu Bí thư chi bộ gồm: Chi bộ Công an và Chi bộ Y tế. Để rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội Ban Tổ chức Huyện ủy chọn chi bộ ấp Bến Đò làm đại hội điểm để nhân rộng trong toàn huyện. Thời gian tổ chức đại hội trong tháng 3/2018 và kết thúc trong tháng 4/2018./.

Tin khác