Site banner

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ xã Mỹ Thạnh

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017, tại Nhà văn hóa. Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự có đồng chí Trần Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Thường trực-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, đồng chí Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã và các đồng chí được Huyện ủy phân công theo dõi, hỗ trợ chi bộ ấp. Xác định năm 2017 là năm hành động theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm  Đảng ủy đã chủ động, tập trung lãnh đạo sắp xếp, cũng cố tổ chức bộ máy từ xã đến ấp hoạt động ổn định, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền và công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tăng cường thời gian làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy với đoàn thể và chi bộ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những việc khó, bức xúc còn tồn đọng thời gian qua; không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân hơn.

Các chỉ tiêu nghị quyết được tập trung lãnh đạo thực hiện tốt như: tạo nguồn phát triển đảng, đã kết nạp được 01 đảng viên mới, đạt 12,5% so với nghị quyết; công tác kiểm tra, giám sát của đảng được thực hiện tốt, đã kiểm tra và giám sát 3 chi bộ, đạt 100% so với kế hoạch,  kiểm tra chấp hành cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý 01 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra tài chính đảng 13 chi bộ và văn phòng đảng ủy; chi bộ kiểm tra chấp hành 40 đảng viên, đạt 33,9%; xử lý kỷ luật khiển trách 01 đảng viên và đề nghị cho ra khỏi đảng 01 đảng viên; tổ chức triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, đăng ký thực hiện 6 mô hình dân vận khéo; đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình đồng khởi khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thành lập mới ¾ doanh nghiệp, đạt 75%; triển khai thực hiện chương trình sinh kế thoát nghèo bền vững cho 76 hộ nghèo; tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu vào ngân sách đạt 62,74%; xây dựng 1 nhà tình nghĩa, 2 nhà tình thương, đạt 100% nghị quyết; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tuy bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, khó khăn như: phạm pháp hình sự xảy ra 6 vụ, tăng 03 vụ (trong đó có 01 vụ trọng án), tệ nạn xã hội xảy ra 12 vụ, tăng 6 vụ so với cùng kỳ; việc triển khai thực hiện 4 tiêu chí nông thôn mới, xây dựng chuỗi giá trị trên cây dừa, thành lập hợp tác xã bánh tráng và vận động vốn đối ứng các công trình vốn trái phiếu chính phủ còn chậm; giá heo giảm sấu, kéo dài; sản lượng dừa, bưởi da xanh giảm do ảnh hưởng hạn mặn năm 2016 đã tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm.

đồng chí Trần Thái Bình, UVBTVHU, Trưởng ban TGHU phát biểu chỉ đạo 

đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy đề nghị cần tiếp thu và quán triệt thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thái Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cần tập trung khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm, tập trung quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết 6 tháng cuối năm như: đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng và công tác kiểm tra giám sát của đảng, tập trung thực hiện các mô hình dân vận khéo và 8 đầu việc đăng ký thực hiện nghị quyết đại hội X Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, đăng ký thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, Đồng khởi thoát nghèo bền vững; kéo giảm phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

 

Tin khác