Site banner

Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng

Ngày 29/06/2016  Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị đảng bộ triển khai, quán triệt  thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đến dự  có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV- Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Ngô Tấn Quyền –PBTTTĐU, đồng chí Phạm Thanh Diễn – PBT-CTUBND xã, có 184/190 đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tham dự đạt tỷ lệ 96,8%. Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt 3 chuyên đề của Nghị quyết đại hội. Chuyên đề thứ nhất: Những nội dung cơ bản và mới trong báo cáo chính trị đại hội XII của Đảng; chuyên đề thứ hai: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; chuyên đề thứ 3: những nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV- Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đồng chí phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó chỉ đạo Ban tuyên giáo phối hợp các chi bộ trực thuộc, đoàn thể và báo cáo viên của xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đoàn viên – hội viên và tận quần chúng nhân dân. Đồng thời căn cứ vào kế hoạch bổ sung thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy để xây dựng kế hoạch cho ngành, đơn vị mình để thực hiện./.

Tin khác