Site banner

Ban Thường vụ huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Thạnh

Ngày 12/04/2016 Huyện ủy Giồng Trôm đến làm việc với Đảng ủy và chi bộ ấp Chợ xã Mỹ Thạnh về tình hình thực hiện Nghị quyết quý I/2016, việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị 16-CT/TU của Tỉnh ủy. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Thắng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí ban ngành Huyện cùng đi. Về phía xã có ông Nguyễn Hoàng Thái – HUV – Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ và chi ủy chi bộ ấp Chợ cùng tham dự.

Tại buổi làm việc đoàn đã đến làm việc trực tiếp với chi ủy chi bộ ấp Chợ về quy trình sinh hoạt chi bộ, tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên chi bộ và tình hình Chợ Mỹ Lồng. Sau đó đoàn trở lại làm việc với Đảng ủy xã, trong quý I/2016 Đảng ủy lãnh đạo thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra như lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng tiến độ. Kinh tế phát triển ổn định, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị được chủ động thực hiện thường xuyên, chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, vận động quà tết được quan tâm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tốt, công tác giao quân đạt chỉ tiêu. Về việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã xây dựng các Kế hoạch để triển khai thực hiện có nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể cán bộ phụ trách, có cụ thể hóa được 76 đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X của Tỉnh để thực hiện sát với tình hình thực tế của xã. Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy, trong xây dựng đô thị, tiếp tục thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt và nâng chất 46 tiêu chí đã đạt được, phối hợp với Trung tâm tư vấn kiểm định sở xây dựng thông qua đề án quy hoạch xã nông thôn mới ngoài khu vực đô thị.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thành Thắng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kết luận: Trong quý I đảng ủy có thực hiện tốt Nghị quyết mà đảng bộ đã đề ra, việc vụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp có xây dựng kế hoạch sát với tình hình địa phương, tình hình sinh hoạt chi bộ có đúng theo quy trình. Tuy nhiên trong thời gian tới cũng cố kiện toàn hệ thống chính trị, cần rà soát lại đảng viên có có hộ khẩu mà không cư trú để quản lý cho tốt, vận động và quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội Chợ Mỹ Lồng. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Đồng khởi mới” trong thời gian tới và cần lãnh đạo tốt công tác bầu cử nhất là hiệp thương bước 3 và tiếp tục tuyên truyền công tác bầu cử cho người dân hiểu đúng về công tác bầu cử vào ngày 22/05/2016./.

Tin khác