Site banner

Thông báo về việc tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy

với nhân dân năm 2017

 

          Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Quyết định số 2242-QĐ/TU ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân. Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 3 năm 2017. Tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn ấp Chợ và ấp Căn cứ, để lắng nghe ý kiến đóng góp, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về: tình hình xây dựng đô thị; xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; huy động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông, hệ thống thoát nước; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải, nước thải; công tác cải cách hành chính; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông. Trên cơ sở đó sẽ có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một cách kịp thời. Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo đến nhân dân trên địa bàn ấp Chợ và ấp Căn cứ biết, tranh thủ thời gian đến tham dự buổi tiếp xúc, đối thoại./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác