Site banner

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giồng Trôm khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG TRÔM

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

-----

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1.

Nguyễn Trúc Hạnh

Bí thư Huyện ủy

Tái cử

2.

Nguyễn Thị Thu Phượng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tái cử

3.

Lê Văn Nhân

Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện

Tái cử

4.

Lê Thanh Tòng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ứng cử mới

5.

Hồ Thị Tuyết Minh

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ứng cử mới

6.

Đặng Hồng Sơn

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ứng cử mới

7.

Nguyễn Văn Hiền

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy-Chủ tịch MTTQ huyện

Tái cử

8.

Nguyễn Văn Đức

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tái cử

9.

Đinh Thị Thanh Nhanh

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Ứng cử mới

10.

Võ Thị Kiều Chinh

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ứng cử mới

11.

Nguyễn Văn Hạnh

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện

Tái cử

12.

Lưu Văn Vũ

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 Tái cử

13.

Huỳnh Văn Thương

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Thị trấn.

Ứng cử mới

14.

Phan Thị Thắm

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Tái cử

15.

Nguyễn Thanh Phụ

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ

Tái cử

16.

Nguyễn Minh Trung

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Tái cử

17.

Võ Văn Lam

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Tái cử

18.

Trương Văn Phúc

Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Tái cử

19.

Trần Tuấn Đạt

Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Ứng cử mới

20.

Bùi Văn Chận

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ứng cử mới

21.

Trần Văn Nguyền

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ứng cử mới

22.

Nguyễn Văn Hoàng

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện

Tái cử

23.

Võ Thị Thanh Thủy

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện

Ứng cử mới

24.

Phạm Thị Thu Trang

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn lao động huyện

Tái cử

25.

Trần Thị Ngọc Trinh

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện

Tái cử

26.

Võ Văn Niêm

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện

Tái cử

27.

Nguyễn Thái Hùng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Tái cử

28.

Nguyễn Thành Nghĩa

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện

Ứng cử mới

29.

Nguyễn Vũ Phong

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

Ứng cử mới

30.

Trần Thống Nhất

Huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

Ứng cử mới

31.

Nguyễn Văn Ro

Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện

Tái cử

32.

Phạm Thanh Nam

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp

Ứng cử mới

33.

Võ Thế Trang Đền

Huyện ủy viên, Phó Chánh an Tòa án nhân dân huyện

Ứng cử mới

34.

Trần Văn Phong

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Công an huyện

Ứng cử mới

35.

Nguyễn Trọng Linh

Huyện ủy viên, Chính trị viên BCHQS huyện

Tái cử

36.

Từ Xuân Tiếng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình

Tái cử

37.

Đoàn Phương Tùng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh

Tái cử

38.

Đặng Hữu Đức

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phước Long

Tái cử

39.

Nguyễn Minh Tâm

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hòa

Ứng cử mới

40.

Phạm Điền Thái

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Phú.

Ứng cử mới

 

Tin khác