Site banner

Đảng ủy xã Mỹ Thạnh triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 11 Đảng bộ huyện

Sáng ngày 14/01/2016  Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị đảng bộ mở rộng triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Huyện. Đến dự và báo cáo Nghị quyết do đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV- Bí thư Đảng ủy xã, có 181/188 đảng viên trong toàn đảng bộ đạt tỷ lệ 96,3%, với 48 cán bộ, giáo viên ngoài đảng cùng tham dự. Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV- Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đại biểu phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó chỉ đạo Ban tuyên giáo phối hợp các chi bộ trực thuộc, đoàn thể và báo cáo viên của xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến đoàn viên – hội viên và tận quần chúng nhân dân.

Tin khác