Site banner

Ủy ban nhân dân xã tổ chức bàn giao 03 căn nhà tình nghĩa

Chiều ngày 09 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh phối hợp với các ngành, đoàn thể và chi bộ ấp Cái Chốt tổ chức bàn giao 03 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gồm: gia đình bà Lê Thị Nghe, căn nhà có diện tích 50 m2; gia đình ông Trần Văn Bên, căn nhà có diện tích 68 m2 và gia đình ông Trần Văn Sáu, căn nhà có diện tích 65 m2, với tổng kinh phí 150 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Đầu Tư và kinh doanh Golf Long Thanh hỗ trợ. Căn nhà hoàn thành góp phần chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn xã./.

Tin khác