Site banner

Đại hội Đảng viên chi bộ ấp Căn cứ nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 11 tháng 02 năm 2020, Chi bộ ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Bà Võ Thế Trang Đền – Cán bộ huyện phụ trách Chi bộ, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cùng 15/15 đảng viên chi bộ tham dự. Nhiệm kỳ 2018-2020, với sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể đảng viên đã vận động nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn trong xóm, ấp 100% đường vào tổ được pê tông hóa,  xây dựng mới và nâng cấp cống thoát nước trên1000m, 90% ngõ hẻm có đèn chiếu sáng, 100% hộ sử dụng nước máy, 90% hộ có hố xí tự hoại, trên 90% số hộ tham gia đóng phí xử lý rác thải, xây dựng 04 căn nhà tình thương, 01 căn nhà tình nghĩa giảm tỉ lệ hộ nghèo 2%.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Trưởng ấp với Ban công tác mặt trận vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, sử dụng đất đai có hiệu quả đảm bảo môi trường, tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy hoạch của địa phương. Nhiệm kỳ qua, vận động nhân dân thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm các công trình phúc lợi mà dân thụ hưởng, thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, duy trì và phát triển các tiêu chí gia đình văn hóa, ấp văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, phối hợp vận động các em đến tuổi ra lớp đạt 100%, vận động nhân dân tích cực tham gia Bảo hiểm y tế  tỷ lệ trên 85%, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và bảo vệ cảnh quan môi trường. Trong nhiệm kỳ, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, đầu năm đảng viên xây dựng bản cam kết, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng có đánh giá nội dung tu dưỡng rèn luyện của đảng viên, từ đó công tác phê và tự phê bình có sự chuyển biến tích cực. Đại hội lần này đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy, 09 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ xã, bà Trần Thị Thanh Trúc tái đắc cử Bí thư Chi bộ ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2020-2022./.

Tin khác