Site banner

Ấp Cái Tắc tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015), chi bộ và Ban công tác Mặt trận ấp 7 tổ chức buổi họp mặt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015. Đến tham dự có đồng chí Võ Văn Oanh – Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh Bến Tre, cùng các đồng chí ban ngành Huyện, các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư và ban công tác mặt trận các ấp và hơn 150 hộ dân ấp 7 đến đến dự.  Ấp 7 có 251 hộ với 1.080 nhân khẩu, được công nhận danh hiệu ấp văn hóa vào tháng 8/2004, hàng năm đều được nâng chất và vẫn giữ vững danh hiệu này; nhờ chuyển giao khoa học kỹ thuật tiểu thủ công nghiệp nên đời sống kinh tế người dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người 19,8 triệu đồng/người/năm. Hiện nay hộ giàu 53 hộ, hộ khá 59  hộ tăng 10 hộ, hộ trung bình 91 hộ, hộ nghèo 25 hộ đạt 9,96%, cận nghèo 23 hộ đạt 9,16%, không có hộ thiếu đói. Từ phát triển kinh tế giao thông nông thôn được chú trọng, năm 2015 thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị và nông thôn mới, các tuyến đường trong ấp được pê tông đạt chuẩn từ  90% trở lên. Có 251/251 hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa chiếm 100%, hộ xử dụng nước sạch chiếm 100%. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đưa ra trao đổi bàn bạc đi đến thống nhất dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nên trong năm qua không có trường hợp nào vi phạm pháp luật. Tại buổi họp mặt Ban công tác Mặt trận ấp đưa ra phương hướng nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng đô thị và nông thôn và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đây cũng là ấp được Ban thường trực UBMTTQ xã chọn làm điểm để nhận rộng ra các ấp khác.

Thúy Hằng

Tin khác