Site banner

Kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Số văn bản: 
189
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
04/03/2014
Trích yếu: 
Kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: