Site banner

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

Số văn bản: 
147
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
24/02/2014
Trích yếu: 
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: