Site banner

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo năm 2014

Số văn bản: 
150
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
24/02/2014
Trích yếu: 
Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo năm 2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: