Site banner

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014

Số văn bản: 
149
Ký hiệu văn bản: 
KH-UBND
Ngày ký văn bản: 
24/02/2014
Trích yếu: 
Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: