Site banner

Bài 3: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG

Có ý kiến cho rằng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh nhà chưa chuyển động, còn im ắng. Nhận định đó hoàn toàn thiếu xác thực. Có thể nói, Bến Tre tổ chức phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khá sớm (dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2-2007). Quán triệt Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Tỉnh ủy Bến Tre tiến hành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban và xây dựng kế hoạch số 15-KH/TU “thực hiện chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ đạo tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống chính trị. Tất cả các cấp ủy Đảng đều thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từng bước cụ thể.

Bác Hồ làm việc trong chiến khu Việt Bắc

Về tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hai tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, và “Di chúc” được tiến hành chặt chẽ, quy mô và đồng loạt. Sau khi lực lượng báo cáo viên cấp tỉnh tập huấn ở Trung ương về có sự chuẩn bị đề cương chi tiết tập huấn cho lực lượng báo cáo viên các huyện, thị và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Bước tiếp theo là các đồng chí trưởng, phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp giới thiệu quán triệt sâu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị, các ngành trong khối Tuyên giáo cấp tỉnh. Và, sau đó học tập đồng loạt ở khắp các chi bộ, Đảng bộ trong tỉnh.

Có thể nói, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Chính vì thế mà việc triển khai, quán triệt trong Đảng đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên dự học với tinh thần thái độ hết sức nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên học tập trong các Đảng bộ, chi bộ đạt từ 95 đến 99,5%. Số còn lại, chưa được học sẽ được tổ chức học vét, đảm bảo mỗi đảng viên đều phải được học, đó là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Về công tác tuyên truyền, hệ thống cơ quan báo, đài tỉnh, đài huyện, xã đã tập trung tuyên truyền liên tục cho cuộc vận động với các chuyên mục, chuyên đề giới thiệu những mẫu chuyện về Bác Hồ sát với nội dung cuộc vận động.

Như vậy, cơ bản bước triển khai học tập trong cán bộ, đảng viên đến 19-5-2007 đã hoàn thành và kết thúc học tập ra đoàn viên, hội viên, nhân dân vào cuối tháng 5-2007.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện bước 2, tiến hành lấy ý kiến đóng góp của quần chúng, nhân dân cho cán bộ, đảng viên. Sau đó cấp ủy tập hợp giới thiệu cho đảng viên tiếp thu góp ý, tiến hành tự phê bình, xây dựng phương hướng, nội dung tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp nhiệm vụ công tác. Trên cơ sở ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên trong chi bộ qua tiếp thu góp ý của quần chúng và qua tự phê bình, chi ủy các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện và kế hoạch quản lý đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên.

Đây là bước quan trọng, quyết tâm của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cấp ủy Đảng là hoàn thành bước 2 vào cuối năm, sẽ tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí và tầm quan trọng của đạo đức, lối sống trong Đảng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, chế độ và dân tộc. Mỗi đảng viên phải nhận thức rõ việc tự phê bình và phê bình sau khi có sự góp ý của nhân dân, chi bộ soi rọi với tấm gương đạo đức của Bác Hồ là để thấy rõ ưu điểm của mình mà phát huy và để hạn chế, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, góp ý với đồng chí mình trên tinh thần xây dựng đồng chí mình tốt hơn chứ không phải là đấu đá, lật đổ lẫn nhau, làm cho nội bộ mất đoàn kết. Nghĩa là qua bước tự phê bình và phê bình cá nhân chuyển lên tốt hơn về đạo đức, lối sống và nội bộ đoàn kết thân yêu hơn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, đảng viên được nâng lên. Đây là yêu cầu cơ bản mà mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức cho đúng để thực hiện. Các cấp ủy cần lãnh đạo tốt công tác này, không để đảng viên lợi dụng đợt sinh hoạt này để công kích, triệt tiêu lẫn nhau./.

Nguồn cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Tin khác