Site banner

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống  hành chính nhà nước. Ngày 4 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh phối hợp với tổ chức Gic Việt Nam tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với hoạt động cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã. Đến dự có ông Hoàng Việt Anh, chuyên gia trưởng, tổ chức Gic Việt Nam; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã và cán bộ, công chức, bán chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân xã.

Qua 01 ngày được triển khai cán bộ, công chức đã được nghe ông Hoàng Việt Anh giới thiệu quá trình hình thành, lợi ích và quy trình thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đối với công tác cải cách hành chính của địa phương, làm bài tập tình huống và hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ. Dự kiến đến cuối quí I/2015 Ủy ban nhân dân xã sẽ công bố việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và xã Mỹ Thạnh là xã đầu tiên của huyện Giồng Trôm áp dụng hệ thống này theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg. Trong năm 2015 Ủy ban nhân dân xã tiếp tục nâng dịch vụ công từ mức độ 2 lên mức độ 3 và triển khai thực hiện mạng nội bộ trong trao đổi công việc đối với cán bộ, công chức./.

TD

Tin khác