Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
41 128/KH-UBND 16/03/2015 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 PDF icon kh.pdf
42 124/KH-UBND 13/03/2015 Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 PDF icon kh.pdf
43 123/KH-UBND 13/03/2015 Kế hoạch phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới PDF icon kh.pdf
44 110/KH-UBND 05/03/2015 Kế hoạch tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp tổ chức lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 PDF icon kh_2.pdf
45 83/KH-UBND 10/02/2015 Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2015 PDF icon kh.pdf
46 75/KH-UBND 03/02/2015 Kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 PDF icon kh.pdf
47 62/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch họp mặt "Mừng Đảng-Mừng Xuân" Ất Mùi năm 2015 PDF icon kh.pdf
48 53/KH-UBND 26/01/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân năm 2015 PDF icon kh.pdf
49 69/KH-UBND 30/01/2015 Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
50 34/KH-UBND 14/01/2015 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
51 33/KH-UBND 14/01/2015 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
52 49/KH-UBND 23/01/2015 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2015 PDF icon kh.pdf
53 46/KH-UBND 20/01/2015 Kế hoạch thực hiện Công tác cải cách hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
54 32/KH-UBND 14/01/2015 Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
55 26/KH-UBND 12/01/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân Ất Mùi PDF icon kh.pdf
56 25/KH-HĐ 20/01/2015 Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 PDF icon kh.pdf
57 39/KH-UBND 15/01/2015 Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái cộng đồng giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 PDF icon kh.pdf
58 31/KH-UBND 12/01/2015 Kế hoạch tổ chức đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X PDF icon kh.pdf
59 3/KH-UBND 05/01/2015 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2015 PDF icon kh.pdf
60 15/KH-UBND 09/01/2015 Kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 PDF icon kh.pdf