Site banner

Chính trị

Ngày đăng: 28/08/2018
Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh. Ban Dân vận huyện uỷ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức đối thoại với nhân dân với chủ đề bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Ngày đăng: 11/04/2018
Chiều ngày 6 tháng 4 năm 2018, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai Kế hoạch tọa đàm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.
Ngày đăng: 22/03/2017
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Quyết định số 2242-QĐ/TU ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân.
Ngày đăng: 15/03/2017
Ban biên tập xin giới thiệu nội dung kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân năm 2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 10/03/2017
Ban Biên tập giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 06/03/2017
Ban Biên tập xin giới thiệu đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TW về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa trong nội bộ"
Ngày đăng: 17/02/2017
Ban biên tập xin giới thiệu Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy xã Mỹ Thạnh với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 17/02/2017
Ban biên tập giới thiệu Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mỹ Thạnh với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 08/02/2017
Ngày 08 tháng 02 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 02/2017. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tháng 3/2017 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 06/01/2017
Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lệ kỳ tháng 01 năm 2017. Ban Biêp tập xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết nêu trên với tập tin đính kèm.