Site banner

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị bầu cử số 7

Chiều ngày 4 tháng 5 năm 2016, tại nhà văn hóa ấp Bến Đò. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 7, ấp Bến Đò. Dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã và bà Phạm Thị Thanh Truyền, Phó Chủ tịch MTTQ xã cùng 5 ứng cử viên và hơn 60 cử tri ấp Bến Đò tham dự. Buổi hội nghị cử tri nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đọc tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên và lần lượt từng ứng cử viên báo cáo chương trình hành động của mình. Qua hội nghị đa số các cử tri đều thống nhất cao với chương trình hành động và có 02 ý kiến cần xử lý môi trường các điểm chăn nuôi và nếu đậu cần phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân./.

Tin khác