Site banner

Ấp Bến Đò tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18/11

Chiều ngày 08 tháng 11 năm 2017, Ban công tác Mặt trận ấp Bến Đò tổ chức Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017). Ông Phạm Minh Chiến - Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Giồng Trôm, ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng cùng ban ngành đoàn thể ấp và đông đảo nhân dân ấp Bến Đò về tham dự.

 Tại buổi họp mặt, các đại biểu được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 87 năm qua và nghe báo cáo kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” và cuộc vận động “ Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ấp Bến Đò được công nhận ấp văn hóa vào năm 1999, ấp hiện có 338 hộ với 1224 nhân khẩu và 14 tổ nhân dân tự quản, kinh tế đời sống chủ yếu là nông nghiệp. Năm 2017, ấp tập trung tuyên truyền kế hoạch nâng chất các danh hiệu văn hóa , 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình. Trong năm qua, ấp vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công sửa chữa nâng cấp lộ pê tông các tổ nhân dân tự quản số 9, 10, 11. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh  theo tinh thần Chỉ thị số 27 của Bộ chính trị và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre “Về việc hướng dẫn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Qua một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy được quyền làm chủ của người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.

Tin khác