Site banner

Hội nghị triển khai Kế hoạch bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VIII

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2018, Mỹ Thạnh tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ VIII (2018-2020). Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phạm Thanh Diễn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Ngô Mộng Quyên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng ban ngành đoàn thể xã ấp đến tham dự.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh Hiếu Ân)

Ngày bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VIII (2018-2020) được thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre vào ngày chủ nhật 18 tháng 3 năm 2018. Công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử Trưởng ấp tại xã Mỹ Thạnh được tiến hành theo qui trình gồm 3 bước: Bước 1: Dự kiến người ứng cử Trưởng ấp (thời gian thực hiện từ ngày 05 tháng 02 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018); bước 2: Tổ chức Hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử Trưởng ấp (thực hiện từ ngày 23 tháng 02 năm 2018 đến ngày 25 tháng 02 năm 2018) và bước 3: Tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận ấp để ấn định danh sách chính thức những người tham gia ứng cử Trưởng ấp (từ ngày 01 tháng 3 năm 2018 đến ngày 03 tháng 3 năm 2018). Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các ban ngành thực hiện nhằm đảm bảo cuộc bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VIII diễn ra an toàn đúng qui định. Theo kế hoạch liên tịch cử tri bầu cử Trưởng ấp phải là công dân Việt Nam không phân biệt nam nữ, thành phần, dân tộc, tôn giáo, không bị mất quyền bầu cử, từ đủ 18 tuổi trở lên thì được quyền đại diện hộ gia đình để tham gia bầu cử Trưởng ấp. Người đại diện hộ gia đình phải là người tiêu biểu, không vi phạm pháp luật, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng dân cư./.

Tin khác