Site banner

Công khai kinh phí xây dựng các công trình giao thông nông thôn năm 2014 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

QUI CÁCH

KINH PHÍ

Ngân sách

NDĐG

01

Công trình đổ bê tông đường vào văn ấp 7

Dài 300m, ngang 3m, dày 0,12m

87.460.000đ

70.917.000đ

02

Công trình nâng cấp và đổ bê tông lộ khu 4 ấp Nghĩa Huấn

Dài 921m, ngang 2,5m, dày 0,12m

392.683.000đ

180.316.000đ

03

Công trình nâng cấp và đổ bê tông lộ liên ấp 5-6

Dài 1140m, ngang 3m, dày 0,12m

428.500.000đ

186.000.000đ

04

Công trình đổ bê tông lệ tổ NDTQ số 1 ấp Chợ

Dài 192m, ngang 2m, dày 0,1m

47.950.000đ

13.050.000đ

05

Công trình đổ bê tông lộ tổ NDTQ số 26 ấp Chợ

Dài 76,5m, ngang 2m, dày 0,1m

22.365.000đ

 

Tin khác