Site banner

Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 13

Vừa qua Hội đồng nhân dân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức kỳ thứ 13 khoá X. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hoàng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Hoàng Thái Huyện uỷ viên Bí thư Đảng uỷ xã cùng các ông bà là đại biểu Hội đồng nhân dân và trưởng phó các ban ngành xã.

 Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã nghe Uỷ ban nhân dân xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng cuối năm 2015. Hội đồng nhân dân báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; Mặt trận tổ quốc báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những đề xuất kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân xã. Trong kỳ họp thống nhất ban hành 4 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014, điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2015 và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. Tại kỳ họp có 5 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xoay quanh những vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải của các hộ kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn xã, việc thu hoa chi của Công ty Thành lợi đối với các hộ tiểu thương khu vực Chợ, việc kéo nước sạch cho các hộ dân tuyến lộ Mỹ Thạnh – Thuận Điền. Những ý kiến chất vấn của đại biểu được UBND xã giải trình hợp lý và đại biểu cũng đồng tình thỏa đáng.

Thúy Hằng

Tin khác