Site banner

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại hiệu HĐND xã

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đoàn Phương Tùng-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, bà Ngô Mộng Quyên-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tham dự.

Tại hội nghị, đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã báo cáo tình hình và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tiến hành giới thiệu người ứng cử ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã đều đảm bảo tính dân chủ, đúng nội dung, thủ tục và trình tự quy định, có 51 người được giới thiệu ứng cử.  Sau quá trình thảo luận, hiệp thương, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 đại biểu để bầu 26 đại biểu HĐND xã. Trong đó, nữ 20 người, tỷ lệ 39,2%; Trẻ tuổi 19 người, tỷ lệ 37,2%; Ngoài đảng 09 người, tỷ lệ 17,6%; Tái cử 21 người, tỷ lệ 41,17%. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, xã sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. /.

Tin khác