Site banner

Hội đồng nhân dân xã tiếp xúc cử tri ấp Bến Đò và kiểm điểm địa chính trước dân

Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Tại Nhà văn hóa ấp Bến Đò. Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 14 và  kiểm điểm địa chính trước dân năm 2015. Tham dự có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã; bà Phan Thị Ngọc Rí, Chủ tịch MTTQ xã; tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, đơn vị ấp Bến Đò; ông Nguyễn Văn Ánh, Công chức Đại chính-Xây dựng và 32 cử tri tham dự. Buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu nghe công Nguyễn Văn Ấn và bà Võ Thị Kim Phượng, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã, đơn vị ấp Bến Đò báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016; ông Nguyễn Văn Ánh, trình bày bản tự kiểm điểm. Qua đó có 02 ý kiến phát biểu với nội dung lối đi qua bất động sản liền kề và đánh giá cao phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, vui vẻ tận tình hướng dẫn thủ tục hành chính cho công dân và không nghe dư luận phản ánh gì không tốt đối với Công chức Địa chính-Xây dựng và đề nghị trong thời gian tới phát huy những ưu điểm, làm tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, gắn bó với nhân dân./.

Tin khác