Site banner

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện Giồng Trôm do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn, cùng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân huyện và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện có buổi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020 đối với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh. Theo nghị quyết 26 của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ tiêu phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với cấp xã giai đoạn 2017-2020 như sau: kinh phí hoạt động của Đảng bộ là 80 triệu đồng/năm, kinh phí  chi quản lý hành chính 278 triệu đồng/năm, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội là 80 triệu đồng/năm (Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Phụ nữ, Đàn thanh niên, cựu chiến binh mỗi đoàn thể 15 triệu đồng/năm, hoạt động của khối vận là 5 triệu đồng/năm); hoạt động của ấp, khu phố là 3,6 triệu đồng/năm; hoạt động của đoàn thể ấp, mỗi đoàn thể 1,2 triệu đồng/năm; kinh phí giám sát đầu tư cộng đồng 5 triệu đồng; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 5 triệu đồng; hoạt động của Hội người cao tuổi, chữ thập đỏ 5 triệu đồng/năm. Qua buổi khảo sát ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao việc chấp hành theo Nghị quyết 26 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân xã, có giao dự toán chi hỗ trợ cho đoàn thể ấp và kinh phí hoạt động của ấp, quá trình giao dự toán có công khai, hướng dẫn chi theo quy định,  đồng thời ông cũng đề nghị trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã cần tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí hoạt động của đoàn thể, kinh phí hoạt động của ấp và trên tinh thần tiết kiệm, đúng luật ngân sách nhà nước./.

Tin khác