Site banner

Hội nghị cán bộ Công chức xã Mỹ Thạnh năm 2018

Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018. Ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy, ông Ngô Tấn Quyền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bà Phan Thị Ngọc Rí – Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã cùng tất cả cán bộ công chức tham dự. Trong năm 2017 xã Mỹ Thạnh tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai Chỉ thị số 18 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tuyên truyền sâu rộng từ trong nội bộ đến tận quần chúng nhân dân; tổ chức thực hiện tốt nội dung “3 không, 3 nên, 3 cần” trong cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa; Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã theo Nghị định số 04 của Chính phủ về Quy chế văn hóa nơi công sở được chấn chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã từng bước được nâng cấp khang trang nhằm đáp ứng cho nhu cầu hiện đại hóa công sở. Từng bước nâng chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban điều hành, tổ giúp việc, cung cấp thông tin viết tin, bài, đưa hoạt động Trang thông tin điện tử đến tận người dân. Lắp đặt thêm máy vi tính được kết nối Internet và các thiết bị khác bố trí đầy đủ cho các phòng ban, cán bộ công chức phục vụ cho nhu cầu chuyên môn của từng bộ phận nhằm giúp cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và thể hiện tính văn minh nơi công sở. Năm 2018, xã Mỹ Thạnh phấn đấu 100% cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách đều được học tập các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; phấn đấu tập thể cơ quan, đơn vị đạt thành tích xuất sắc; giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn; phát triển 01 công đoàn viên ; tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Vì tuổi thơ” và các loại quỹ khác do cấp trên phát động./.

Tin khác