Site banner

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ X

Chiều ngày 13 tháng 05 năm 2019, tại Nhà văn hóa ấp Cái Tắc, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Mỹ Thạnh. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại biểu Hội nhân dân huyện thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện sẽ ban hành 08 Nghị quyết gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện; và Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

Buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, có các ý kiến xoay quanh vấn đề như: giá điện tăng cao gây bức xúc trong nhân dân; quy trình giải quyết thủ tục đơn thư khiếu nại của Tòa án còn chậm; việc tranh chấp lối đi giữa các hộ dân trong ấp, tuyến đường liên xã Mỹ Thạnh – Thuận Điền xuống cấp còn đọng nhiều nước khi trời mưa dễ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Qua buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri, đại bộ phận cử tri đã hài lòng với việc tiếp thu, giải trình của lãnh đạo địa phương đặc biệt là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân các cử tri tham dự buổi tiếp xúc đã đóng góp ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng với đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước thật sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân./.

Tin khác