Site banner

Hội đồng nhân dân xã khóa X, kỳ họp lần thứ 16, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 15 tháng 4  năm 2016, Hội đồng nhân dân xã Khóa X, kỳ họp lần thứ 16, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hoàng, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và sự có mặt 22/27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự.

Đai biểu chụp hình lưu niệm

Kỳ họp đã nghe thường trực Hội đồng nhân dân xã báo cáo  tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016; Thường trực Ủy ban nhân dân xã báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã báo cáo giám  sát tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 và 02 ý kiến tham luận về công tác tiếp xúc cử tri và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Nhìn chung các đại biểu điều thống nhất cao với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên đại biểu cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần nâng cao chất lượng công tác giám sát, vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân phải được nâng  lên, các văn bản phải được thảo luận kỹ lưỡng và sâu hơn trước kỳ họp… Nhân dịp này Ủy ban nhân dân xã đã tặng 05 giấy khen cho 5 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016./.

Tin khác