Site banner

Hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp lần thứ 3

Ngày 29/07/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 3. Đến dự các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị Mỹ Thạnh - Phong Nẫm; ông Nguyễn Hoàng Thái, HUV - Bí thư Đảng ủy cùng các ngành, đoàn thể, đại biểu cư tri và sự có mặt của 24/27 đại biểu HĐND xã tham dự. Tại kỳ họp đại biểu đã nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016; thông qua các tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; tờ trình điều chỉnh, bổ sung dựt oán thu – chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2016; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã về tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2016 và các tờ trình của Ủy ban nhân dân xã. Báo cáo giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Kết quả kỳ họp có 100% đại biểu HĐND xã thống nhất thông qua  4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội06 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2016 và Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

 

Tin khác