Site banner

Kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng. Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức kỳ họp lần thứ 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, với sự tham dự của 25/26 đại biểu. Kỳ họp đã nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã; thông báo của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc xã về tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và kiến nghị đối với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã. Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm như: công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, việc phục hồi phát triển kinh tế; khai thác kết hợp với nuôi dưỡng nguồn thu vào ngân sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình đồng khởi khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp và đồng khởi thoát nghèo bền vững; tập trung xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2022; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Chủ tọa kỳ họp lần thứ 3, kỳ họp cuối năm 2021

Ông Đoàn Phương Tùng, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp đại biểu đã chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về công tác quản lý thu-chi ngân sách và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách kinh tế về giải pháp duy trì phát triển làng nghề kềm. Kết quả kỳ họp ban ban hành 8 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã đối với ông Trần Hoài Ân, nguyên Trưởng Công an xã; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. Phát biểu bế mạc kỳ họp ông Đoàn Phương Tùng, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã sau kỳ họp cần tập trung triển khai ngay các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, đẩy mạnh công tác tiêm vắcxin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động người đi đi tiêm ngừa, không để trường hợp nào chết do không tiêm ngừa; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn gắn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; tập trung công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội đặc biệt là kéo giảm các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy….

Tin khác