Site banner

Quốc phòng - An ninh - Pháp luật

Ngày đăng: 05/05/2016
Căn cứ Điều 58, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng hân dân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo từng Đơn vị bầu cử như sau:
Ngày đăng: 29/04/2016
Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh tổ chức họp công bố danh sách 45 đại biểu chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 ở 9 đơn vị bầu cử. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; cùng các ông, bà là thành viên Ủy ban bầu cử xã; Trưởng ban bầu cử và tổ trưởng, thư ký 9 tổ bầu cử tham dự.
Ngày đăng: 05/04/2016
Thực hiện Công văn số 170-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn tổ nhân dân tự quản và Công văn số 1038/UBND-VHXH ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp quản lý và chấn chỉnh hoạt động nhạc sống. Ngày 01 tháng 4 năm 2016, tại nhà văn hóa, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cũng cố, nâng chất hoạt động tổ nhân dân tự quản và Kế hoạch thực hiện Công văn số 1038 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; các ngành, đoàn thể xã; Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp, Công an viên, Ấp đội trưởng 6 ấp tham dự.
Ngày đăng: 16/03/2016
Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh họp hướng dẫn điều tra và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đến dự và Chủ trì Hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh; ông Ngô Tấn Quyền, Phó Bí thư Thường trực; thành viên Ủy ban bầu cử; Trưởng ấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận 6 ấp tham dự.
Ngày đăng: 15/03/2016
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 02 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban bầu cử về việc ấn định số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021; Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh về việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy ban bầu cử xã Mỹ Thạnh thông báo ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp; số đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu ứng cử, số lượng đại biểu được bầu; khu vực bỏ phiếu và địa điểm bỏ phiếu cụ thể như sau:
Ngày đăng: 22/02/2016
Ngày 15 tháng 01 năm 2016, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Phòng chống tội phạm, Phòng chống AIDS xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Ban chỉ đạo; cùng các ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo; Trưởng ấp, Công an viên phụ trách ấp và ấp đội trưởng 6 ấp tham dự.
Ngày đăng: 22/02/2016
Ngày 21 tháng 01 năm 2016, Ban chỉ huy Công an xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2015 và triển khai Kế hoạch công tác Công an năm 2016. Đến dự Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Trưởng Công an huyện; ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã; các ngành, đoàn thể xã; Trưởng ấp, Công an viên phụ trách ấp tham dự.
Ngày đăng: 08/01/2016
Ngày 7 tháng 01 năm 2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Thạnh họp triển khai Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Đến dự và chủ trì cuộc họp có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng các ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Trưởng ấp, ấp đội trưởng 6 ấp tham dự. Qua kết quả khám sức khỏe, Mỹ Thạnh có 19 thanh niên đạt sức khỏe theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.