Site banner

Thông báo công khai danh sách hộ nghèo đa chiều năm 2016

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Địa chỉ

Quan
hệ

Ghi chú

 

Hộ

Khẩu

 

Nam

Nữ

 

1

1

Nguyễn Thị Ren

 

01/01/1941

Ấp 5

1

 

 

 

2

Nguyễn Văn Nhì

1972

 

Ấp 5

2

 

 

 

3

Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi

 

29/04/2013

Ấp 5

6

 

 

2

4

Nguyễn Văn Sáng

01/12/1959

 

Ấp 5

1

 

 

 

5

Nguyễn Thị Hồng Cúc

 

02/01/1962

Ấp 5

2

 

 

 

6

Nguyễn Công Thuận

22/08/2006

 

Ấp 5

6

 

 

3

7

Nguyễn Thị Nhành

 

1941

Ấp 5

1

 

 

 

8

Trần Thị Cúc

 

1979

Ấp 5

3

 

 

4

9

Nguyễn Thanh Liêm

01/01/1943

 

Ấp 5

1

 

 

 

10

Nguyễn Thanh Sơn

14/05/1980

 

Ấp 5

3

 

 

 

11

Nguyễn Thanh Hà

14/05/1980

 

Ấp 5

3

 

 

 

12

Trần Thị Mỹ Liên

 

1988

Ấp 5

8

 

 

 

13

Trần Thị Mỹ Hiệp

 

1988

Ấp 5

8

 

 

 

14

Nguyễn Thanh Thái

19/09/2010

 

Ấp 5

6

 

 

 

15

Nguyễn Thanh Tú

18/04/2011

 

Ấp 5

6

 

 

5

16

Huỳnh Văn Cười

1975

 

Ấp 5

1

 

 

6

17

Lê Thị Hưởn

 

18/03/1943

Ấp 5

1

 

 

7

18

Nguyễn Thị A

 

15/06/1932

Ấp 5

1

 

 

8

19

Nguyễn Thị Sánh

 

15/09/1945

Ấp 5

1

 

 

 

20

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

25/05/1974

Ấp 5

3

 

 

 

21

Đoàn Hửu Danh

19/12/2001

 

Ấp 5

6

 

 

9

22

Trần Thanh Phong

01/08/1976

 

Ấp 5

1

 

 

 

23

Trần Lê Khánh  Ngọc

 

24/07/2003

Ấp 5

3

 

 

 

24

Trần Lê Khánh Duy

03/09/2005

 

Ấp 5

3

 

 

10

25

Lê Thị Bé Sáu

 

12/06/1957

Ấp 5

1

 

 

 

26

Nguyễn Văn Tâm

06/06/1959

 

Ấp 5

2

 

 

 

27

Nguyễn Huỳnh Như

 

15/10/2007

Ấp 5

6

 

 

 

28

Nguyễn Hoài Bảo Ngọc

 

02/09/2013

Ấp 5

6

 

 

11

29

Cao Thị Ri

 

02/03/1929

Ấp 5

1

 

 

 

30

Lê Văn Láng

20/10/1959

 

Ấp 5

3

 

 

 

31

Lê Thị Đèo

 

05/03/1961

Ấp 5

3

 

 

 

32

Lê Văn Phương

01/07/1988

 

Ấp 5

6

 

 

12

33

Nguyễn Văn Bảo

15/01/1976

 

Ấp 5

1

 

 

 

34

Lê Thị Bình

 

25/02/1976

Ấp 5

2

 

 

 

35

Nguyễn Văn Bảo Quốc

19/05/2013

 

Ấp 5

3

 

 

 

36

Nguyễn Thị Hoàng Thơ

 

03/08/2005

Ấp 5

3

 

 

13

37

Huỳnh Thị Mỹ

 

17/07/1959

Ấp 5

1

 

 

 

38

Nguyễn Ngọc Lễ

07/07/1959

 

Ấp 5

2

 

 

14

39

Lê Công Thuận

1957

 

Ấp 5

1

 

 

15

40

Lê Văn Lọ

17/01/1967

 

Ấp 5

1

 

 

 

41

Trần Thúy Nga

 

1972

Ấp 5

2

 

 

 

42

Lê Văn Phong

21/02/1997

 

Ấp 5

3

 

 

 

43

Lê Thúy Loan

 

20/02/1997

Ấp 5

3

 

 

16

44

Nguyễn Thành Thông

02/05/1952

 

Ấp 5

1

 

 

 

45

Nguyễn Thị Tuyết

 

1949

Ấp 5

2

 

 

17

46

Nguyễn Thị Sương

 

12/12/1940

Ấp 5

1

 

 

18

47

Nguyễn Thị Xem

 

08/11/1949

Ấp 5

1

 

 

 

48

Nguyễn Chí Trung

1981

 

Ấp 5

3

 

 

 

49

Nguyễn Công Trứ

20/04/1990

 

Ấp 5

3

 

 

19

50

Nguyễn Trung Tín

1985

 

Ấp 5

1

 

 

 

51

Nguyễn Thị Duyên

 

1987

Ấp 5

2

 

 

 

52

Nguyễn Thị Huỳnh Như

 

04/10/2012

Ấp 5

3

 

 

 

53

Nguyễn Hữu Như

03/12/2014

 

Ấp 5

3

 

 

20

54

Trần Thị Nhị

 

12/07/1929

Ấp 5

1

 

 

 

55

Trần Văn Lợi

1971

 

Ấp 5

3

 

 

21

56

Phạm Hồng Đức

11/03/1970

 

Ấp 5

1

 

 

 

57

Nguyễn Trung Hiếu

 

08/02/1977

Ấp 5

2

 

 

 

58

Phạm Trọng Hợp

23/03/1997

 

Ấp 5

3

 

 

22

59

Nguyễn Văn Mười

08/06/1965

 

Ấp 5

1

 

 

 

60

Trương Thị Mạnh

 

1966

Ấp 5

2

 

 

23

61

Trần Thanh Bình

17/06/1977

 

Ấp 5

1

 

 

 

62

Trần Thúy Hằng

 

18/07/1976

Ấp 5

2

 

 

 

63

Trần Thị Thanh Trúc

 

02/10/2001

Ấp 5

3

 

 

 

64

Trần Thị Thanh Mai

 

17/07/2005

Ấp 5

3

 

 

24

65

Nguyễn Văn Tuấn

1958

 

Ấp 5

1

 

 

 

66

Nguyễn Thị Giúp

 

1960

Ấp 5

2

 

 

 

67

Nguyễn Thị Phương Dung

 

1985

Ấp 5

3

 

 

25

68

Trần Thị Lài

 

20/10/1986

Ấp 5

1

 

 

 

69

Huỳnh Văn Hùng

1983

 

Ấp 5

2

 

 

 

70

Huỳnh Văn Nhàn

27/03/2009

 

Ấp 5

3

 

 

 

71

Huỳnh Văn Khanh

01/11/2011

 

Ấp 5

3

 

 

26

72

Phan Thị Dung

 

13/06/1938

Ấp 5

1

 

 

 

73

Mai Minh Hòa

30/11/1983

 

Ấp 5

3

 

 

 

74

Mai Thị Khánh Vy

 

07/11/2011

Ấp 5

6

 

 

27

75

Nguyễn Thị Khuya

 

1945

Ấp 5

1

 

 

 

76

Nguyễn Hữu Tâm

25/04/1984

 

Ấp 5

2

 

 

 

77

Võ Thị Kiều Loan

 

1982

Ấp 5

8

 

 

 

78

Nguyễn Hữu Nhật

8/10/2005

 

Ấp 5

6

 

 

 

79

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

06/04/2011

Ấp 5

6

 

 

28

80

Nguyễn Văn Đầm

10/07/1956

 

Ấp 5

1

 

 

 

81

Mai Thị Thanh Hương

 

10/09/1958

Ấp 5

2

 

 

 

82

Nguyễn Ngọc Hằng

 

21/02/1986

Ấp 5

3

 

 

 

83

Nguyễn Ngọc Thanh Hằng

11/09/1987

 

Ấp 5

3

 

 

 

84

Nguyễn Ngọc Yến

 

30/07/1991

Ấp 5

3

 

 

 

85

Nguyễn Ngọc Âu

20/09/1993

 

Ấp 5

3

 

 

 

86

Nguyễn Minh Nhựt

04/07/1995

 

Ấp 5

3

 

 

29

87

Nguyễn Thu Hồng

 

20/08/1952

Ấp 5

1

 

 

 

88

Lê Nguyên Khang

16/05/1988

 

Ấp 5

3

 

 

 

89

Lê Nhân Dung Ngôn Thùy Công Hiền

 

1981

Ấp 5

3

 

 

 

90

Trần Gia Huy

23/12/2004

 

Ấp 5

6

 

 

30

91

Phan Thị Nga

 

04/01/1958

Ấp 5

1

 

 

 

92

Hồ Thị Điểm

 

10/11/1931

Ấp 5

4

 

 

31

93

Huỳnh Thị Vui

 

1971

Ấp 5

1

 

 

32

94

Võ Thị Giang

 

25/11/1968

Ấp 5

1

 

 

 

95

Nguyễn Phi Hồ

11/04/1992

 

Ấp 5

3

 

 

 

96

Nguyễn Phúc Bảo

11/11/2009

 

Ấp 5

6

 

 

 

97

Nguyễn Thanh Huy

02/05/2010

 

Ấp 5

3

 

 

33

98

Nguyễn Văn Yện

26/10/1955

 

Ấp 5

1

 

 

 

99

Lưu Thị Khánh Hồng

 

19/03/1957

Ấp 5

2

 

 

34

100

Võ Thị Phi

 

09/06/1958

Ấp 5

1

 

 

35

101

Thái Hồng Thủy

26/10/1959

 

Ấp 5

1

 

 

 

102

Phạm Thị Út

 

10/02/1962

Ấp 5

2

 

 

 

103

Thái Phạm Hồng Châu

 

19/7/1995

Ấp 5

3

 

 

36

104

Huỳnh Văn Đạt

1952

 

Ấp 5

1

 

 

 

105

Nguyễn Thị Kim Phụng

 

1952

Ấp 5

2

 

 

 

106

Huỳnh Văn An

10/10/1980

 

Ấp 5

3

 

 

 

107

Huỳnh Văn Tiên

1984

 

Ấp 5

3

 

 

37

108

Đoàn Công Danh

1960

 

Ấp 5

1

 

 

 

109

Đoàn Thanh Thơm

03/01/1990

 

Ấp 5

3

 

 

38

110

Thái Hữu Thặng

1963

 

Ấp 5

1

 

 

 

111

Thái Hữu Thịnh

16/10/1992

 

Ấp 5

3

 

 

39

112

Võ Thành Phê

10/10/1956

 

Ấp 5

1

 

 

 

113

Võ Hoàng An

24/5/2006

 

Ấp 5

6

 

 

40

114

Nguyễn Giáo Huấn

07/11/1958

 

Ấp 5

1

 

 

 

115

Ngô Thị Lẹ

 

19/10/1957

Ấp 5

2

 

 

 

116

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

 

02/03/1986

Ấp 5

3

 

 

41

117

Võ Hoàng Phủ

12/6/1955

 

Ấp 5

1

 

 

 

118

Võ Tấn Xuyên

12/2/1985

 

Ấp 5

3

 

 

42

119

Trần Thị Nghiêu

 

17/02/1953

Ấp 6

1

 

 

43

120

Phan Hoàng Anh

10/06/1953

 

Ấp 6

1

 

 

 

121

Võ Thị Beo

 

03/03/1962

Ấp 6

2

 

 

 

122

Phan Hoàng Linh

04/10/1981

 

Ấp 6

3

 

 

44

123

Võ Thị Ron

 

1941

Ấp 6

1

 

 

 

124

Nguyễn Hữu Chuẩn

1983

 

Ấp 6

3

 

 

 

125

Trần Thị Trúc Ly

 

1988

Ấp 6

3

 

 

 

126

Nguyễn Văn Quốc Anh

02/02/2010

 

Ấp 6

4

 

 

 

127

Nguyễn Quốc Khang

12/09/2015

 

Ấp 6

4

 

 

45

128

Đào Văn Điệp

06/07/1968

 

Ấp 6

1

 

 

 

129

Võ Thị Mới

 

06/04/1974

Ấp 6

2

 

 

 

130

Đào Thị Xuân Mai

 

09/02/1997

Ấp 6

3

 

 

 

131

Đào Minh Châu

16/04/1998

 

Ấp 6

3

 

 

 

132

Đào Thị Như Ý

 

18/04/2010

Ấp 6

3

 

 

46

133

Trần Văn Hoàng

27/08/1956

 

Ấp 6

1

 

 

 

134

Nguyễn Thị Đậm

 

01/09/1954

Ấp 6

2

 

 

 

135

Trần Thị Ngọc Ngân

 

20/04/1998

Ấp 6

3

 

 

 

136

Trần Hoàng Thái

08/04/2000

 

Ấp 6

3

 

 

47

137

Trần Văn Toản

1980

 

Ấp 6

1

 

 

 

138

Nguyễn Thị Phố

 

26/09/1982

Ấp 6

2

 

 

 

139

Trần Văn Toàn

26/11/2004

 

Ấp 6

3

 

 

 

140

Trần Ngọc Tuyền

 

20/09/2012

Ấp 6

3

 

 

48

141

Nguyễn Thị Đùa

 

07/10/1965

Ấp 6

1

 

 

 

142

Cao Quốc Tấn

19/10/1999

 

Ấp 6

3

 

 

 

143

Cao Tấn Quốc

01/02/2006

 

Ấp 6

3

 

 

49

144

Nguyễn Thanh Vũ

04/03/1977

 

Ấp 6

1

 

 

 

145

Võ Thị Minh Tiền

 

10/04/1981

Ấp 6

2

 

 

 

146

Nguyễn Trường Giang

29/10/2011

 

Ấp 6

3

 

 

 

147

Nguyễn Trường Duy

23/10/2003

 

Ấp 6

3

 

 

50

148

Phạm Tấn Khải

16/09/1965

 

Ấp 6

1

 

 

 

149

Võ Thị Hạnh

 

1975

Ấp 6

2

 

 

 

150

Phạm Thị Ngọc Hân

 

20/05/1997

Ấp 6

3

 

 

51

151

Võ Minh Khánh

02/06/1992

 

Ấp 6

1

 

 

 

152

Phạm Thị Thúy Loan

 

1981

Ấp 6

2

 

 

 

153

Võ Khánh Huy

02/03/2004

 

Ấp 6

3

 

 

 

154

Võ Minh Huy

10/08/2008

 

Ấp 6

3

 

 

52

155

Bùi Văn Phúc

1965

 

Ấp 6

1

 

 

 

156

Nguyễn Thị Kim Thu

 

1966

Ấp 6

2

 

 

 

157

Bùi Minh Triều

07/12/1983

 

Ấp 6

3

 

 

 

158

Bùi Thị Thu Hiền

 

12/07/2005

Ấp 6

3

 

 

 

159

Nguyễn Thị Trúc Em

 

04/11/1991

Ấp 6

3

 

 

 

160

Bùi Thị Trúc Hương

 

18/07/2011

Ấp 6

6

 

 

 

161

Bùi Nguyễn Du

24/01/2013

 

Ấp 6

6

 

 

53

162

Bùi Ngọc Điệp

 

1970

Ấp 6

1

 

 

 

163

Lê Thiên Lý

 

1995

Ấp 6

3

 

 

 

164

Lê Quang Lộc

2000

 

Ấp 6

3

 

 

54

165

Cao Minh Long

06/03/1993

 

Ấp 6

1

 

 

 

166

Cao Minh Luân

18/12/1989

 

Ấp 6

7

 

 

 

167

Nguyễn Thị Thương

 

01/01/1988

Ấp 6

8

 

 

 

168

Cao Minh Tuấn

07/11/2011

 

Ấp 6

8

 

 

 

169

Cao Tuấn Vũ

18/10/2014

 

Ấp 6

8

 

 

55

170

Nguyễn Văn Sâm

1970

 

Ấp 6

1

 

 

 

171

Châu Thị Thùy Dung

 

17/01/1978

Ấp 6

2

 

 

 

172

Nguyễn Phúc Khánh

20/10/1999

 

Ấp 6

3

 

 

 

173

Nguyễn Thị Huyền Trân

 

11/05/2001

Ấp 6

3

 

 

56

174

Cao Thị Riếp

 

19/05/1957

Ấp 6

1

 

 

 

175

Nguyễn Văn Ngọc

06/03/1983

 

Ấp 6

3

 

 

 

176

Nguyễn Văn Châu

19/06/1987

 

Ấp 6

3

 

 

57

177

Nguyễn Văn Thăm

1961

 

Ấp 6

1

 

 

 

178

Võ Thị Kim Phụng

 

1974

Ấp 6

2

 

 

 

179

Nguyễn Thị Kim Yến

 

25/02/1997

Ấp 6

3

 

 

 

180

Nguyễn Thanh Hoàng

14/11/1991

 

Ấp 6

3

 

 

58

181

Trần Vũ Phong

09/01/1982

 

Ấp 6

1

 

 

 

182

Nguyễn Thị Huyền Khanh

 

18/05/1985

Ấp 6

2

 

 

 

183

Trần Thị Thúy Duyên

 

16/8/2004

Ấp 6

3

 

 

 

184

Trần Thúy Vy

 

31/01/2007

Ấp 6

3

 

 

59

185

Nguyễn Văn Pho

25/11/1977

 

Ấp 6

1

 

 

 

186

Nguyễn Thị Bé Ngoan

 

18/04/1983

Ấp 6

2

 

 

 

187

Nguyễn Thị Mỹ Quyên

 

11/11/2001

Ấp 6

3

 

 

 

188

Nguyễn Thị Thảo Quyên

 

07/09/2003

Ấp 6

3

 

 

 

189

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

 

24/05/2008

Ấp 6

3

 

 

60

190

Trần Thị Thiên Nga

 

16/8/1970

Ấp 6

1

 

 

 

191

Nguyễn Văn Phúc

30/5/1994

 

Ấp 6

2

 

 

 

192

Trần Trọng Khánh

15/06/2003

 

Ấp 6

3

 

 

61

193

Nguyễn Tấn Phong

11/5/1979

 

Ấp 6

1

 

 

 

194

Ngô Trần Phương Linh

 

11/06/1985

Ấp 6

2

 

 

 

195

Nguyễn Ngô Tấn Phú

09/08/2007

 

Ấp 6

3

 

 

 

196

Nguyễn Ngọc Huỳnh Như

 

09/10/2011

Ấp 6

3

 

 

 

197

Trần Thị Đầy

 

1923

Ấp 6

5

 

 

62

198

Phan Văn Phi

24/11/1984

 

Ấp 6

1

 

 

 

199

Trương Ngọc Diệu

 

20/11/1991

Ấp 6

2

 

 

 

200

Phan Phương Nghi

 

22/01/2012

Ấp 6

3

 

 

 

201

Phan Văn Nhứt

1953

 

Ấp 6

4

 

 

63

202

Phạm Quốc Việt

1983

 

Ấp 6

1

 

 

 

203

Lê Thị Yến Nhi

 

07/04/1991

Ấp 6

2

 

 

 

204

Phạm Minh Nhật

03/03/2011

 

Ấp 6

3

 

 

64

205

Văn Thị Dung

1950

 

Ấp 6

1

 

 

 

206

Thái Văn Nhỏ

1977

 

Ấp 6

3

 

 

65

207

Huỳnh Liên Đời

07/07/1967

 

Ấp 6

1

 

 

 

208

Nguyễn Thị Phấn

 

1967

Ấp 6

2

 

 

 

209

Huỳnh Thị Liên Hưởng

 

26/03/1994

Ấp 6

3

 

 

 

210

Huỳnh Liên Thu Hiền

 

04/10/1997

Ấp 6

3

 

 

 

211

Huỳnh Liên Minh Hiếu

06/01/2002

 

Ấp 6

3

 

 

66

212

Lê Văn Lời

19/09/1966

 

Ấp 6

1

 

 

 

213

Nguyễn Thị Quen

 

27/07/1965

Ấp 6

2

 

 

 

214

Lê Minh Tân

15/08/1998

 

Ấp 6

3

 

 

67

215

Võ Văn Ngày

30/01/1950

 

Ấp 6

1

 

 

 

216

Nguyễn Thị Cập

 

20/02/1950

Ấp 6

2

 

 

 

217

Võ Minh Thanh

22/03/1986

 

Ấp 6

3

 

 

 

218

Võ Minh Thạnh

15/07/1988

 

Ấp 6

3

 

 

 

219

Nguyễn Thị Kim Ngọc

 

22/10/1993

Ấp 6

8

 

 

 

220

Võ Minh Đăng

03/01/2014

 

Ấp 6

6

 

 

68

221

Nguyễn Thị Bê

 

1952

Ấp 6

1

 

 

 

222

Bùi Văn Điệp

07/11/1987

 

Ấp 6

3

 

 

 

223

Bùi Văn Mười Hai

18/10/1993

 

Ấp 6

3

 

 

69

224

Trương Thị Ẻn

 

1956

Ấp 6

1

 

 

 

225

Trương Văn Thư

25/07/1981

 

Ấp 6

3

 

 

 

226

Trương Văn Thi

01/11/1984

 

Ấp 6

3

 

 

70

227

Trần Văn Thạt

1961

 

Ấp 6

1

 

 

 

228

Nguyễn Thị Dảnh

 

1962

Ấp 6

2

 

 

 

229

Trần Quốc Việt

10/03/1985

 

Ấp 6

3

 

 

 

230

Trần Quốc Khương

06/07/1989

 

Ấp 6

3

 

 

 

231

Trần Thế Bảo

07/06/2013

 

Ấp 6

6

 

 

 

232

Ngô Thị Hồng Xuyên

 

27/01/1991

Ấp 6

8

 

 

 

233

Trần Ngô Khánh Vy

 

19/11/2015

Ấp 6

6

 

 

71

234

Dương Thị Truyện

 

1955

Ấp 6

1

 

 

 

235

Trần Văn Lùn

10/01/1962

 

Ấp 6

2

 

 

72

236

Phan Thanh Nam

15/10/1976

 

Ấp 6

1

 

 

 

237

Võ Thị Thanh Tuyền

 

24/11/1983

Ấp 6

2

 

 

 

238

Phan Tấn Phát

23/10/2007

 

Ấp 6

3

 

 

73

239

Nguyễn Văn Non

1962

 

Ấp 6

1

 

 

 

240

Bùi Thị Trầm

 

1958

Ấp 6

2

 

 

74

241

Phạm Tấn Khương

12/11/1976

 

Ấp 6

1

 

 

 

242

Võ Thị Thu

 

12/03/1984

Ấp 6

2

 

 

 

243

Phạm Tấn Khá

04/10/2003

 

Ấp 6

3

 

 

 

244

Phạm Ngọc Hương

 

07/09/2005

Ấp 6

3

 

 

75

245

Nguyễn Văn Lượm

17/03/1976

 

Ấp 6

1

 

 

 

246

Đỗ Thị Thúy

 

01/01/1979

Ấp 6

2

 

 

 

247

Nguyễn Khánh Duy

21/05/2004

 

Ấp 6

3

 

 

 

248

Nguyễn Khang Duy

21/12/2007

 

Ấp 6

3

 

 

76

249

Trần Ngọc Toản

04/04/1994

 

Ấp 6

1

 

 

 

250

Lê Thị Kim Phương

 

10/04/1984

Ấp 6

2

 

 

 

251

Trần Trọng Khang

30/04/2011

 

Ấp 6

3

 

 

 

252

Trần Văn Rảnh

15/10/1955

 

Ấp 6

4

 

 

77

253

Lê Văn Kiếm

15/01/1941

 

Ấp 7

1

 

 

 

254

Nguyễn Thị Trong

 

13/01/1943

Ấp 7

2

 

 

 

255

Lê Văn Bé Tư

1970

 

Ấp 7

3

 

 

 

256

Lê Văn Bé Năm

1972

 

Ấp 7

3

 

 

78

257

Phan Tấn Bời

22/08/1941

 

Ấp 7

1

 

 

 

258

Trần Thị Nghiệp

 

07/06/1944

Ấp 7

2

 

 

 

259

Phan Tấn Thanh

24/06/1967

 

Ấp 7

3

 

 

79

260

Lê Thị Chắc

 

1941

Ấp 7

1

 

 

80

261

Võ Thị Thu Thủy

 

12/07/1972

Ấp 7

1

 

 

 

262

Phạm Công Minh

06/08/1973

 

Ấp 7

2

 

 

 

263

Trần Thị Tuyết Ngân

 

27/08/1996

Ấp 7

3

 

 

 

264

Phạm Minh Nhân

14/01/2000

 

Ấp 7

3

 

 

 

265

Phạm Minh Nghĩa

26/11/2002

 

Ấp 7

3

 

 

 

266

Phạm Minh Thư

 

16/02/2004

Ấp 7

3

 

 

 

267

Phạm Minh Thơ

 

11/03/2005

Ấp 7

3

 

 

81

268

Trần Thị Lẹ

 

10/01/1943

Ấp 7

1

 

 

82

269

Huỳnh Văn Hăng

02/03/1952

 

Ấp 7

1

 

 

83

270

Nguyễn Thị Hưng

 

09/02/1942

Ấp 7

1

 

 

84

271

Nguyễn Thị Giới

 

12/5/1958

Ấp 7

1

 

 

 

272

Bùi Nhật Linh

18/4/1992

 

Ấp 7

3

 

 

 

273

Bùi Thị Yến Nhi

 

29/6/2013

Ấp 7

6

 

 

85

274

Hồ Văn Dô

10/06/1960

 

Ấp 7

1

 

 

86

275

Trần Văn Phúc

12/07/1972

 

Ấp 7

1

 

 

87

276

Phan Thị Kim Ngân

 

29/04/1980

Ấp 7

1

 

 

 

277

Nguyễn Văn Minh Tuấn

1984

 

Ấp 7

2

 

 

 

278

Nguyễn Tấn Bo

02/11/2011

 

Ấp 7

3

 

 

 

279

Nguyễn Tấn Beo

29/07/2012

 

Ấp 7

3

 

 

88

280

Nguyễn Văn Hòa

1975

 

Ấp 7

1

 

 

 

281

Huỳnh Thị Ngọc Tuyết

 

1982

Ấp 7

2

 

 

 

282

Nguyễn Văn Thạnh

05/08/2005

 

Ấp 7

3

 

 

 

283

Nguyễn Văn Tân

11/01/2009

 

Ấp 7

3

 

 

 

284

Nguyễn Thị Nhung

 

05/06/2011

Ấp 7

3

 

 

89

285

Phạm Thị Anh Đào

 

04/04/1965

Ấp 7

1

 

 

 

286

Châu Lý Trung

1990

 

Ấp 7

3

 

 

90

287

Nguyễn Văn Đẹt

20/07/1942

 

Ấp 7

1

 

 

 

288

Lê Thị Nhỏ

 

1947

Ấp 7

2

 

 

91

289

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

13/09/1956

Ấp 7

1

 

 

92

290

Đỗ Ngọc Dũng

14/02/1976

 

Ấp 7

1

 

 

 

291

Lê Thị Muội

 

10/10/1988

Ấp 7

2

 

 

 

292

Đỗ Quốc Toàn

24/09/2007

 

Ấp 7

3

 

 

 

293

Đỗ Thị Bảo Hân

 

16/07/2012

Ấp 7

3

 

 

93

294

Nguyễn Minh Tuấn

15/11/1978

 

Ấp 7

1

 

 

 

295

Nguyễn Thị Thủy Ngân

 

17/11/1982

Ấp 7

2

 

 

 

296

Nguyễn Tấn Hưng

01/12/2005

 

Ấp 7

3

 

 

 

297

Nguyễn Phương Hân

 

19/04/2009

Ấp 7

3

 

 

94

298

Đỗ Văn Lâm

13/07/1939

 

Ấp 7

1

 

 

 

299

Đỗ Văn Năm

1975

 

Ấp 7

3

 

 

 

300

Nguyễn Thị Nên

 

1977

Ấp 7

2

 

 

 

301

ĐổThanh Nhớ

06/06/1997

 

Ấp 7

2

 

 

95

302

Lê Tấn Đời

1981

 

Ấp 7

1

 

 

 

303

Nguyễn Thị Hồng Thanh

 

12/12/1989

Ấp 7

2

 

 

 

304

Lê Thị Tuyết Nhi

 

09/07/2007

Ấp 7

3

 

 

 

305

Lê Minh Khang

31/12/2010

 

Ấp 7

3

 

 

96

306

Lê Thị Bé sáu

 

22/01/1975

Ấp 7

1

 

 

 

307

Hồ Hoàng Hảo

16/09/1978

 

Ấp 7

2

 

 

 

308

Hồ Lê Hoàng Tâm

14/05/2011

 

Ấp 7

3

 

 

97

309

Nguyễn Thị Khả

 

1931

Ấp 7

1

 

 

 

310

Nguyễn Thị Liên

 

1960

Ấp 7

3

 

 

 

311

Ngô Thị Thơ

 

1967

Ấp 7

3

 

 

98

312

Nguyễn Văn Nghị

13/11/1980

 

Ấp 7

1

 

 

 

313

Nguyễn Duy Khánh

16/12/2000

 

Ấp 7

3

 

 

 

314

Nguyễn Khánh Nhựt

03/07/2004

 

Ấp 7

3

 

 

99

315

Nguyễn Văn Dự

1984

 

Ấp 7

1

 

 

 

316

Trương Thị Ngọc Gấm

 

08/06/1981

Ấp 7

2

 

 

 

317

Nguyễn Đoàn Giỏi

18/02/2001

 

Ấp 7

3

 

 

 

318

Nguyễn Thế Vinh

28/12/2005

 

Ấp 7

3

 

 

100

319

Nguyễn Khắc Minh Thương

01/10/1984

 

Ấp 7

1

 

 

 

320

Nguyễn Thành Thị Kim Thùy

 

1986

Ấp 7

2

 

 

 

321

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

18/02/2006

Ấp 7

3

 

 

 

322

Nguyễn Khắc Minh Trí

20/11/2007

 

Ấp 7

3

 

 

101

323

Đỗ Văn Chiến

1975

 

Ấp 7

1

 

 

 

324

Phạm Ngọc Thủy

 

04/09/1977

Ấp 7

2

 

 

 

325

Đỗ Cao Trí

26/03/2000

 

Ấp 7

3

 

 

 

326

Đỗ Thị Điệp

 

21/02/2002

Ấp 7

3

 

 

102

327

Nguyễn Văn Tự

1960

 

Ấp 7

1

 

 

 

328

Võ Thị Duyên

 

1967

Ấp 7

2

 

 

 

329

Nguyễn Hoàng Giang

1989

 

Ấp 7

3

 

 

 

330

Nguyễn Thị Diễm Mi

 

03/01/2004

Ấp 7

3

 

 

103

331

Phan Ngọc Lâm

17/10/1983

 

Ấp 7

1

 

 

 

332

Lâm Thị Hồng Thủy

 

1982

Ấp 7

2

 

 

 

333

Phan Duy Linh

2005

 

Ấp 7

3

 

 

104

334

Lê Thị Yến

 

1968

Ấp 7

1

 

 

 

335

Nguyễn Thị Thúy Quyên

 

16/05/1996

Ấp 7

3

 

 

 

336

Nguyễn Thị Thảo Quyên

 

17/01/2004

Ấp 7

3

 

 

105

337

Đỗ Văn Mười Anh

1955

 

Ấp 7

1

 

 

 

338

Phan Thị Lệ

 

20/11/1955

Ấp 7

2

 

 

 

339

Đỗ Thị Tuyết Nhung

 

27/06/1997

Ấp 7

6

 

 

 

340

Võ Trường Giang

10/07/2002

 

Ấp 7

6

 

 

106

341

Nguyễn Thị Tây

 

22/04/1933

Ấp 7

1

 

 

107

342

Lê Văn Tuấn

1975

 

Ấp 7

1

 

 

 

343

Phan Thị Kim Phượng

 

10/07/1976

Ấp 7

2

 

 

 

344

Lê Hoàng Tú

08/10/2001

 

Ấp 7

3

 

 

 

345

Lê Quang Trường

25/09/2003

 

Ấp 7

3

 

 

108

346

Cao Văn Lộc

24/08/1953

 

Ấp 7

1

 

 

 

347

Võ Thị Tuyết Thanh

 

12/12/1956

Ấp 7

2

 

 

109

348

Đỗ Văn Thưởng

1949

 

Ấp 7

1

 

 

110

349

Nguyễn Văn Chúc

07/09/1965

 

Ấp 7

1

 

 

 

350

Tạ Thị Lắng

 

10/08/1965

Ấp 7

2

 

 

 

351

Nguyễn Tuấn Cường

10/09/1989

 

Ấp 7

3

 

 

 

352

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

 

22/06/1991

Ấp 7

3

 

 

111

353

Phạm Thị Hiệp

 

1944

Ấp 7

1

 

 

112

354

Trần Công Nghiệp

12/04/1962

 

Ấp 7

1

 

 

 

355

Dương Thị Hoàng

 

1969

Ấp 7

2

 

 

 

356

Trần Công Nhân

13/12/2001

 

Ấp 7

6

 

 

113

357

Đỗ Văn Lo

02/02/1965

 

Ấp 7

1

 

 

114

358

Đỗ Văn Đực

1964

 

Ấp 7

1

 

 

115

359

Phạm Thị Đỉnh

 

1964

Ấp 7

1

 

 

 

360

Nguyễn Thị Muội

 

11/6/1987

Ấp 7

3

 

 

 

361

Phạm Nguyễn Phú Quí

13/11/2010

 

Ấp 7

6

 

 

116

362

Lê Văn Sảng

20/11/1952

 

Ấp 7

1

 

 

 

363

Trần Thị Cúc

 

1954

Ấp 7

2

 

 

 

364

Võ Thanh Thảo

 

22/3/2009

Ấp 7

6

 

 

117

365

Nguyễn Thị Thành

 

1958

Ấp 7

1

 

 

 

366

Nguyễn Văn Tròn

19/02/1979

 

Ấp 7

3

 

 

 

367

Nguyễn Thanh Cường

30/12/1985

 

Ấp 7

3

 

 

118

368

Lê Thị Mạo

 

1978

Ấp 7

1

 

 

 

369

Phan Hoài Nam

26/11/1999

 

Ấp 7

3

 

 

 

370

Trần Thị Sáu

 

1932

Ấp 7

4

 

 

119

371

Nguyễn Văn Thanh

20/01/1984

 

Ấp 7

1

 

 

 

372

Nguyễn Thị Ninh Kiều

 

1986

Ấp 7

2

 

 

 

373

Nguyễn Hoàng Khánh My

 

14/09/2015

Ấp 7

3

 

 

120

374

Trần Văn Phong

1975

 

Ấp 7

1

 

 

 

375

Nguyễn Thị Kim Đính

 

20/11/1983

Ấp 7

2

 

 

 

376

Trần Thị Thanh Vân

 

20/01/2010

Ấp 7

3

 

 

 

377

Trần Thị Yến Vân

 

07/06/2015

Ấp 7

3

 

 

121

378

Nguyễn Thị Trinh

 

07/11/1957

Ấp 7

1

 

 

122

379

Nguyễn Minh Vươn

1972

 

Ấp 7

1

 

 

 

380

Trần Thị Thúy

 

1980

Ấp 7

2

 

 

 

381

Nguyễn Trần Thúy Quyên

 

09/01/1998

Ấp 7

3

 

 

123

382

Nguyễn Văn Hùng

20/10/1968

 

Ấp 7

1

 

 

 

383

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

12/02/1973

Ấp 7

2

 

 

 

384

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

 

05/10/1994

Ấp 7

3

 

 

 

385

Nguyễn Việt Cường

19/08/1993

 

Ấp 7

3

 

 

 

386

Trần Hồng Phấn

 

20/10/1995

Ấp 7

8

 

 

 

387

Dương Nguyễn Huỳnh Long

11/02/2013

 

Ấp 7

6

 

 

 

388

Nguyễn Trần Huỳnh Như

 

16/09/2015

Ấp 7

6

 

 

124

389

Lâm Văn Huynh

16/10/1976

 

Ấp 7

1

 

 

 

390

Bùi Thị Thương

 

1983

Ấp 7

2

 

 

 

391

Lâm Thị Tuyết Như

 

12/09/2002

Ấp 7

3

 

 

 

392

Lâm Tuyết Nhi

 

26/04/2012

Ấp 7

3

 

 

125

393

Huỳnh Thị Ngọc Châu

 

04/04/1958

Căn cứ

1

 

 

126

394

Huỳnh Thị Ngọc Phượng

 

13/06/1963

Căn cứ

1

 

 

 

395

Lâm Minh Tấn

17/08/1994

 

Căn cứ

3

 

 

 

396

Lâm Minh Tài

02/02/2001

 

Căn cứ

3

 

 

127

397

Huỳnh Thị Màu

 

12/08/1933

Căn cứ

1

 

 

128

398

Nguyễn Văn Mỹ

25/08/1974

 

Căn cứ

1

 

 

 

399

Trương Thị Lài

 

27/07/1973

Căn cứ

2

 

 

 

400

Nguyễn Tấn Phát

05/11/2002

 

Căn cứ

3

 

 

129

401

Hồ Thị Mai

 

02/02/1948

Căn cứ

1

 

 

130

402

Nguyễn Thị Phấn

 

12/02/1947

Căn cứ

1

 

 

 

403

Huỳnh Thị Trúc Phương

 

05/05/1968

Căn cứ

3

 

 

131

404

Nguyễn Thị Lang

 

1928

Căn cứ

1

 

 

132

405

Trần Thị Thu Vân

 

20/03/1943

Căn cứ

1

 

 

133

406

Đào Thị Thanh Thuý

 

14/03/1967

Căn cứ

1

 

 

 

407

Đào Thanh Ngân

 

19/10/2005

Căn cứ

3

 

 

134

408

Nguyễn Văn An

1935

 

Căn cứ

1

 

 

135

409

Lê Thị Sắc

 

15/02/1938

Căn cứ

1

 

 

136

410

Võ Thị Điệp

 

1950

Căn cứ

1

 

 

137

411

Nguyễn Thị Kim Thanh

 

1958

Căn cứ

1

 

 

 

412

Lê Tấn Hiếu

14/09/1980

 

Căn cứ

3

 

 

 

413

Lê Minh Trung

23/03/1983

 

Căn cứ

3

 

 

 

414

Lê Thị Tuyết Hường

 

10/10/1985

Căn cứ

3

 

 

 

415

Lê Hoàng Trọng

10/12/1989

 

Căn cứ

3

 

 

 

416

Lê Thị Tuyết Huỳnh

 

04/01/2004

Căn cứ

6

 

 

138

417

Phạm Thị Thơm

 

3/5/1980

Căn cứ

1

 

 

 

418

Lê Chí Hải

28/11/2002

 

Căn cứ

3

 

 

 

419

Lê Thị Thu Phương

 

17/4/2006

Căn cứ

3

 

 

139

420

Nguyễn Thị Hậu

 

25/5/1942

Căn cứ

1

 

 

 

421

Nguyễn Thị Phương

 

10/4/1968

Căn cứ

3

 

 

140

422

Lê Thị Giáp

 

1935

Căn cứ

1

 

 

 

423

Nguyễn Văn Giàu

1972

 

Căn cứ

3

 

 

 

424

Nguyễn Thị Son

 

21/3/2003

Căn cứ

6

 

 

141

425

Nguyễn Văn Thông

1973

 

Căn cứ

1

 

 

 

426

Nguyễn Thị Hồng Huệ

 

5/9/1969

Căn cứ

2

 

 

 

427

Nguyễn Quốc Thắng

12/11/1999

 

Căn cứ

3

 

 

 

428

Nguyễn Quốc Thái

10/12/2003

 

Căn cứ

3

 

 

 

429

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

31/10/2006

Căn cứ

3

 

 

142

430

Phạm Thị Lộc

 

1930

Căn cứ

1

 

 

 

431

Nguyễn Thị Hằng

 

1960

Căn cứ

3

 

 

 

432

Nguyễn Thị Hồng

 

1955

Căn cứ

3

 

 

143

433

Trần Thị Mật

 

1954

Căn cứ

1

 

 

144

434

Nguyễn Văn Mai

15/07/1942

 

Căn cứ

1

 

 

145

435

Lê Thị Hiệp

 

1932

Căn cứ

1

 

 

146

436

Trần Ngọc Minh

05/11/1968

 

Căn cứ

1

 

 

 

437

Huỳnh Thị Ngọc Hà

 

1972

Căn cứ

2

 

 

 

438

Trần Minh Khang

15/01/2005

 

Căn cứ

3

 

 

 

439

Trần Thị Diễm My

 

05/03/2008

Căn cứ

3

 

 

147

440

Nguyễn Văn Mau

1965

 

Căn cứ

1

 

 

 

441

Nguyễn Văn Mừng

1967

 

Căn cứ

8

 

 

148

442

Phạm Thị Hằng

 

1962

Căn cứ

1

 

 

149

443

Bùi Công Minh

08/09/1968

 

Căn cứ

1

 

 

 

444

Trương Liên Anh

23/04/1963

 

Căn cứ

2

 

 

 

445

Bùi Trương Trọng Nghĩa

19/12/1995

 

Căn cứ

3

 

 

150

446

Nguyễn Văn Mãi

1933

 

Chợ

1

 

 

 

447

Bùi Thị Nhiên

 

1932

Chợ

2

 

 

 

448

Nguyễn Thị Xuân Hương

 

1976

Chợ

3

 

 

 

449

Nguyễn Thị Xuân Trúc

 

1998

Chợ

6

 

 

151

450

Huỳnh Thị Út

 

20/10/1950

Chợ

1

 

 

152

451

Nguyễn Thị Đẹp

 

24/07/1953

Chợ

1

 

 

 

452

Châu Thị Kim Phượng

 

27/09/1975

Chợ

3

 

 

153

453

Nguyễn Thị Kim Châu

 

17/6/1961

Chợ

1

 

 

 

454

Thạch Dung Nghi

 

25/09/1990

Chợ

3

 

 

 

455

Trần Khánh Vy

 

14/05/2009

Chợ

6

 

 

 

456

Trần Ngọc Khánh Như

 

16/06/2012

Chợ

6

 

 

154

457

Thái Văn Cường

16/10/1961

 

Chợ

1

 

 

 

458

Võ Thị Diệu

 

10/02/1970

Chợ

2

 

 

 

459

Thái Văn Khanh

03/11/1988

 

Chợ

3

 

 

 

460

Thái Văn Khánh

23/04/1992

 

Chợ

3

 

 

 

461

Trần Thị Kim Thà

 

02/07/1988

Chợ

8

 

 

 

462

Thái Thị Ngọc Trinh

 

14/03/2013

Chợ

6

 

 

 

463

Thái Văn Hùng

30/12/1959

 

Chợ

7

 

 

155

464

Nguyễn Thị Ba

 

1927

Chợ

1

 

 

 

465

Nguyễn Hoàng Anh

03/06/1963

 

Chợ

3

 

 

 

466

Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

1965

Chợ

3

 

 

156

467

Trần Thị Mười Một

 

15/07/1947

Chợ

1

 

 

157

468

Nguyễn Thị Sanh

 

14/7/1952

Chợ

1

 

 

158

469

Nguyễn Thị Sanh

 

1929

Chợ

1

 

 

 

470

Hà Hữu Quyền

1968

 

Chợ

3

 

 

159

471

Tô Thị Chánh

 

1943

Chợ

1

 

 

 

472

Lê Thị Thúy

 

1973

Chợ

3

 

 

160

473

Đoàn Thị Ngoa

 

1938

Chợ

1

 

 

161

474

Phan Tấn Phước

10/12/1965

 

Chợ

1

 

 

 

475

Nguyễn Thị Thu Lan

 

27/12/1976

Chợ

2

 

 

 

476

Phan Hạnh Huyên

 

08/6/1998

Chợ

3

 

 

 

477

Phan Thảo Huyên

 

05/10/2000

Chợ

3

 

 

162

478

Nguyễn Thị Bé

 

1942

Chợ

1

 

 

 

479

Trần Cao Tuyên

1980

 

Chợ

3

 

 

163

480

Trần Khắc Vũ

1955

 

Chợ

1

 

 

 

481

Lâm Thị Cảnh

 

1952

Chợ

2

 

 

164

482

Lâm Thị Đông

 

1928

Chợ

1

 

 

165

483

Trần Văn Út

1970

 

Chợ

1

 

 

 

484

Trần Văn Mười

1971

 

Chợ

7

 

 

166

485

Hồ Thị Thúy Nga

 

15/2/1979

Chợ

1

 

 

 

486

Trần Văn Nhè

1979

 

Chợ

2

 

 

 

487

Trần Chính Văn

23/11/2005

 

Chợ

3

 

 

 

488

Trần Phú Vinh

2015

 

Chợ

3

 

 

167

489

Nguyễn Thị Ngỡi

 

11/9/1955

Chợ

1

 

 

 

490

Nguyễn Văn Bang

1965

 

Chợ

2

 

 

168

491

Lê Thị Chua

 

1953

Chợ

1

 

 

 

492

Trần Văn Sơn

1947

 

Chợ

2

 

 

 

493

Phạm Hoàng Nghĩa

30/12/2005

 

Chợ

6

 

 

169

494

Nguyễn Văn Cường

15/07/1950

 

Chợ

1

 

 

 

495

Nguyễn Thị Hằng

 

16/06/2005

Chợ

3

 

 

170

496

Nguyễn Văn Bé Anh

08/08/1954

 

Chợ

1

 

 

 

497

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

24/07/1978

Chợ

6

 

 

 

498

Nguyễn Văn Tâm

1975

 

Chợ

8

 

 

 

499

Nguyễn Trung Hiếu

27/05/1999

 

Chợ

8

 

 

 

500

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

28/09/2003

Chợ

8

 

 

 

501

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

 

28/07/2008

Chợ

8

 

 

171

502

Nguyễn Thị Luyến

 

1952

Chợ

1

 

 

 

503

Nguyễn Thị Tám

 

1938

Chợ

7

 

 

 

504

Nguyễn Thị Xuyến

 

1939

Chợ

7

 

 

172

505

Trần Thị Nga

 

1937

Chợ

1

 

 

173

506

Võ Thành Tâm

1978

 

Chợ

1

 

 

 

507

Võ Thành Phong

1958

 

Chợ

4

 

 

 

508

Võ Thị Kim Hoa

 

21/06/1999

Chợ

3

 

 

 

509

Võ Thanh Hiếu

29/12/2001

 

Chợ

3

 

 

174

510

Nguyễn Văn Thuận

23/04/1972

 

Chợ

1

 

 

 

511

Trần Thị Thanh Thủy

 

1958

Chợ

2

 

 

 

512

Nguyễn Thị Kim Tiên

 

1999

Chợ

3

 

 

175

513

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

1958

Chợ

1

 

 

 

514

Nguyễn Thị Nu

 

20/9/1983

Chợ

8

 

 

 

515

Nguyễn Thanh Tâm

19/10/1980

 

Chợ

3

 

 

 

516

Nguyễn Thị Thanh Thùy

 

19/11/2003

Chợ

6

 

 

 

517

Nguyễn Thị Cẩm Tú

 

24/2/2005

Chợ

6

 

 

 

518

Nguyễn Thanh Lâm

16/6/1976

 

Chợ

3

 

 

 

519

Phan Thị Thanh Thắm

 

1982

Chợ

8

 

 

 

520

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

 

8/4/2007

Chợ

6

 

 

 

521

Nguyễn Thành Lộc

10/9/2005

 

Chợ

6

 

 

 

522

Nguyễn Thành Phước

9/7/2010

 

Chợ

6

 

 

176

523

Tôn Bình

24/11/1950

 

Chợ

1

 

 

177

524

Trần Thị Mai

 

19/12/1927

Chợ

1

 

 

 

525

Trần Thị Huệ

 

25/5/1952

Chợ

3

 

 

178

526

Nguyễn Thị Bạch Yến

 

1951

Chợ

1

 

 

179

527

Nguyễn Thị Ba

 

15/5/1936

Chợ

1

 

 

 

528

Mum Ngọc Vân

1972

 

Chợ

3

 

 

180

529

Nguyễn Thị Bon

 

16/8/1945

Chợ

1

 

 

 

530

Phạm Thị Ngọc Vẹn

 

9/10/1982

Chợ

3

 

 

 

531

Nguyễn Phạm Tường Vy

 

27/8/2006

Chợ

6

 

 

 

532

Nguyễn Phạm Quốc Huy

18/8/2008

 

Chợ

6

 

 

181

533

Nguyễn Thị Cẩm Loan

 

20/8/1960

Chợ

1

 

 

 

534

Ngô Quốc Vinh

04/03/2004

 

Chợ

6

 

 

182

535

Lê Minh Tài

1983

 

Chợ

1

 

 

 

536

Phạm Thị Bích

 

27/11/1982

Chợ

2

 

 

 

537

Lê Bích Minh Hoàng

02/04/2005

 

Chợ

3

 

 

 

538

Lê Hoàng Minh Quân

15/10/2014

 

Chợ

3

 

 

183

539

Nguyễn Thị Xê

 

02/02/1929

Chợ

1

 

 

 

540

Lê Hồng Hiệp

05/05/1968

 

Chợ

3

 

 

 

541

Trần Thị Út Nhỏ

 

1968

Chợ

8

 

 

184

542

Nguyễn Thị Lý

 

1950

Chợ

1

 

 

 

543

Hứa Quý Châu

 

1978

Chợ

3

 

 

 

544

Hứa Đức Duy

28/06/2007

 

Chợ

6

 

 

185

545

Thạch Ánh Cường

1979

 

Chợ

1

 

 

 

546

Lữu Thị Huệ

 

1975

Chợ

2

 

 

 

547

Thạch Thị Ngọc Anh

 

01/09/2008

Chợ

3

 

 

 

548

Thạch Thị Cẩm Nhung

 

16/04/2014

Chợ

3

 

 

 

549

Thạch Nhật Trường

3/10/2015

 

Chợ

3

 

 

186

550

Nguyễn Thị Ba

 

1936

Chợ

1

 

 

187

551

Lê Văn Hồng Phước

1964

 

Chợ

1

 

 

 

552

Lê Văn Hồng Tâm

1968

 

Chợ

7

 

 

 

553

Lê Văn Hồng Phúc

1970

 

Chợ

7

 

 

 

554

Lê Văn Bích Bi

16/02/1955

 

Chợ

7

 

 

188

555

Nguyễn Thị Hưởng

 

1950

Chợ

1

 

 

 

556

Phan Nữ Thanh Thủy

 

1986

Chợ

3

 

 

 

557

Nguyễn Văn Dương

1981

 

Chợ

8

 

 

 

558

Nguyễn Dương Thủy Triều

26/04/2003

 

Chợ

6

 

 

 

559

Nguyễn Dương Tú Tâm

26/04/2005

 

Chợ

6

 

 

189

560

Nguyễn Thị Mỹ Vân

 

1963

Chợ

1

 

 

 

561

Trương Quốc Cường

1990

 

Chợ

3

 

 

 

562

Trương Minh Tùng

27/10/1992

 

Chợ

3

 

 

 

563

Trương Thị Ngọc Huệ

 

1997

Chợ

3

 

 

 

564

Trương Quốc Hùng

8/10/2002

 

Chợ

3

 

 

190

565

Phan Văn Se

1950

 

Chợ

1

 

 

 

566

Âu Thị Mỹ Hạnh

 

1951

Chợ

2

 

 

191

567

Phan Văn Năm

1962

 

Chợ

1

 

 

 

568

Nguyễn Thị Lan

 

16/01/1959

Chợ

2

 

 

 

569

Phan Thị Hồng Liên

 

19/06/1994

Chợ

3

 

 

 

570

Phan Thị Trúc Giang

 

15/07/2007

Chợ

6

 

 

 

571

Hoàng Thị Quỳnh Thư

 

24/07/2014

Chợ

6

 

 

 

572

Hoàng Thị Quỳnh Như

 

24/07/2014

Chợ

6

 

 

192

573

Phan Minh Thành

1971

 

Chợ

1

 

 

 

574

Huỳnh Thị Chính

 

12/06/1971

Chợ

2

 

 

 

575

Phan Duy Quang

27/07/2003

 

Chợ

3

 

 

193

576

Nguyễn Thị Cuốn

 

1931

Chợ

1

 

 

 

577

Nguyễn Văn Hiền

1972

 

Chợ

3

 

 

194

578

Võ Thị Kim Trang

 

08/1/1950

Chợ

1

 

 

 

579

Võ Thị Kim Duyên

 

24/1/1969

Chợ

7

 

 

 

580

Võ Thị Kim Trinh

 

1966

Chợ

7

 

 

 

581

Võ Thị Kim Ngân

 

1989

Chợ

7

 

 

 

582

Võ Nhật Hà

1964

 

Chợ

7

 

 

 

583

Nguyễn Ngọc Tấn Phát

23/10/2004

 

Chợ

6

 

 

195

584

Trần Văn Lẹ

1955

 

Chợ

1

 

 

 

585

Lê Thị Mai

 

10/11/1960

Chợ

2

 

 

 

586

Trần Thanh Tùng

1982

 

Chợ

3

 

 

 

587

Trần Kim Loan

 

06/11/1987

Chợ

3

 

 

 

588

Trần Văn Minh

09/12/1989

 

Chợ

3

 

 

 

589

Trần Minh Quang

11/12/1992

 

Chợ

3

 

 

196

590

Chung Thị Ba

 

1930

Chợ

1

 

 

 

591

Phan Minh Tung

1968

 

Chợ

3

 

 

 

592

Phan Minh Thiện

1975

 

Chợ

3

 

 

 

593

La Ngọc Lan

 

1973

Chợ

7

 

 

 

594

Phan Thị Minh Thư

 

2007

Chợ

6

 

 

 

595

Phan Ngọc Xuân Mai

 

2012

Chợ

6

 

 

197

596

Phan Thị Hồng Tâm

 

1982

Chợ

1

 

 

 

597

Trần Văn Phong

1970

 

Chợ

2

 

 

 

598

Phan Hoài Vũ

28/07/2004

 

Chợ

3

 

 

 

599

Phan Thị Hồng Nhi

 

27/03/2006

Chợ

3

 

 

 

600

Phan Hoài An

08/04/2010

 

Chợ

3

 

 

198

601

Mai Văn Dẹo

1943

 

Chợ

1

 

 

 

602

Nguyễn Thị Nhành

 

1944

Chợ

2

 

 

 

603

Mai Hoàng Oanh

 

1970

Chợ

3

 

 

 

604

Mai Hiền Muội

 

1976

Chợ

3

 

 

199

605

Nguyễn Văn Cường

1975

 

Chợ

1

 

 

 

606

Phạm Thị Ngọc Hương

 

1978

Chợ

2

 

 

 

607

Nguyễn Ngọc Anh

 

2004

Chợ

3

 

 

 

608

Nguyễn Duy Thanh

2006

 

Chợ

3

 

 

200

609

Lê Thị An

 

1939

Chợ

1

 

 

201

610

Nguyễn Văn Bé Tư

1957

 

Chợ

1

 

 

 

611

Nguyễn Văn Tấn Tài

3/7/1991

 

Chợ

3

 

 

202

612

Phạm Văn Chương

1973

 

Chợ

1

 

 

 

613

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

 

20/4/1974

Chợ

2

 

 

 

614

Phạm Ngọc Hương Duyên

 

09/09/2011

Chợ

3

 

 

 

615

Phạm Quý Phước

02/05/2013

 

Chợ

3

 

 

 

616

Phạm Văn Điều

1926

 

Chợ

4

 

 

203

617

Lê Văn Phương

1957

 

Chợ

1

 

 

 

618

Cao Thị Luông

 

1957

Chợ

2

 

 

 

619

Lê Hoàng Phú

1986

 

Chợ

3

 

 

204

620

Trương Thị Bé Thoa

 

15/07/1975

Chợ

1

 

 

 

621

Trương Thị Bé Thảo

 

23/11/1996

Chợ

3

 

 

 

622

Trương Thị Bé Hiếu

 

24/04/2007

Chợ

3

 

 

205

623

Trương Thị Bé Mười

 

1972

Chợ

1

 

 

 

624

Trần Thị Mỹ Nhung

 

18/09/1994

Chợ

3

 

 

 

625

Trần Thị Mỹ Chi

 

27/11/1995

Chợ

3

 

 

 

626

Trương Thị Bé Duyên

 

29/05/2009

Chợ

3

 

 

 

627

Trần Văn Huy

06/12/2011

 

Chợ

6

 

 

 

628

Trần Văn Hoàng

20/10/2014

 

Chợ

6

 

 

 

629

Trần Thị Bảo Ngọc

06/09/2014

 

Chợ

6

 

 

206

630

Tăng Thị Ánh

 

19/10/1963

Chợ

1

 

 

 

631

Mum Ngọc Thanh Lài

 

10/11/1990

Chợ

3

 

 

 

632

Mum Ngọc Thanh Liên

 

17/02/1994

Chợ

3

 

 

 

633

Mum Ngọc Tấn

2004

 

Chợ

6

 

 

207

634

Lê Minh Trí

1966

 

Chợ

1

 

 

 

635

Nguyễn Thị Thanh

 

1966

Chợ

2

 

 

 

636

Lê Minh Cảnh

04/09/1987

 

Chợ

3

 

 

 

637

Lê Minh Can

09/01/1999

 

Chợ

3

 

 

208

638

Lê Văn Khoa

1958

 

Chợ

1

 

 

 

639

Đỗ Thị Vãnh

 

02/08/1967

Chợ

2

 

 

 

640

Lê Thanh Khiết

09/12/1991

 

Chợ

3

 

 

 

641

Lê Thành Thông

09/01/2001

 

Chợ

3

 

 

209

642

Nguyễn Thị Hồng Cúc

 

1969

Chợ

1

 

 

 

643

Nguyễn Hữu Tùng

1974

 

Chợ

7

 

 

 

644

Cao Thị Hồng Nhiên

 

04/09/1980

Chợ

8

 

 

 

645

Nguyễn Hữu Thắng

07/03/2001

 

Chợ

8

 

 

 

646

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

25/08/2002

Chợ

8

 

 

 

647

Nguyễn Hữu Thịnh

08/09/2015

 

Chợ

8

 

 

210

648

Nguyễn Thị Ri

 

1941

Chợ

1

 

 

 

649

Phạm Thị Minh Ngọc

 

10/02/1964

Chợ

3

 

 

 

650

Lương Công Triều

15/01/1975

 

Chợ

3

 

 

211

651

Võ Thị Se

 

1956

Chợ

1

 

 

 

652

Phan Thị Hồng

 

27/04/1958

Chợ

2

 

 

212

653

Nguyễn Thị Trương

 

1941

Chợ

1

 

 

 

654

Nguyễn Thị Len

 

1954

Chợ

7

 

 

213

655

Lê Văn Hoàng

1971

 

Chợ

1

 

 

 

656

Lê Thị Thúy An

 

26/11/1970

Chợ

2

 

 

 

657

Lê Thị Trúc Ly

 

07/10/2003

Chợ

3

 

 

 

658

Lê Thị Quỳnh Như

 

20/10/2004

Chợ

3

 

 

214

659

Ngô Văn Dũng

1966

 

Chợ

1

 

 

 

660

Ngô Thị Trúc Linh

 

24/06/1996

Chợ

3

 

 

 

661

Ngô Thị Sơn

 

01/01/1944

Chợ

4

 

 

215

662

Lê Văn Minh

1966

 

Chợ

1

 

 

 

663

Nguyễn Thị Hà

 

17/01/1966

Chợ

2

 

 

 

664

Lê Thị Minh Trang

 

02/05/1994

Chợ

3

 

 

 

665

Lê Minh Hoàng

17/07/1999

 

Chợ

3

 

 

216

666

Mai Thị Thúy Hằng

 

1957

Chợ

1

 

 

 

667

Lê Thị Ngọc Ngoan

 

1985

Chợ

3

 

 

 

668

Lê Thanh Hoài

1982

 

Chợ

6

 

 

 

669

Trần Kiến Tài

16/03/2010

 

Chợ

6

 

 

217

670

Nguyễn Văn Huy Hoàng

04/01/1977

 

Chợ

1

 

 

 

671

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

1978

Chợ

2

 

 

 

672

Nguyễn Ngọc Tường Vy

 

22/07/2003

Chợ

3

 

 

 

673

Nguyễn Hoàng Tú

09/01/2004

 

Chợ

3

 

 

218

674

Phan Thanh Hải

1967

 

Chợ

1

 

 

 

675

Võ Thị Mỹ Nương

 

1969

Chợ

2

 

 

 

676

Phan Thanh Tâm

22/01/1990

 

Chợ

3

 

 

 

677

Phan Thanh Tuấn

26/06/1992

 

Chợ

3

 

 

 

678

Phan Ngọc Như Huỳnh

 

20/09/2011

Chợ

6

 

 

219

679

Nguyễn Thị Kim Cúc

 

02/09/1959

Chợ

1

 

 

 

680

Đỗ Trọng Nhân

09/10/1995

 

Chợ

3

 

 

220

681

Võ Văn Thi

15/08/1976

 

Chợ

1

 

 

 

682

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

 

21/12/1978

Chợ

2

 

 

 

683

Võ Thị Thanh Tuyền

 

24/07/1996

Chợ

3

 

 

 

684

Võ Thị Thanh Tuyến

 

09/12/1997

Chợ

3

 

 

221

685

Lê Văn Hội

1944

 

Chợ

1

 

 

222

686

Nguyễn Thị Trinh

1949

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

687

Phan Thanh Sơn

18/09/2002

 

Nghĩa huấn

6

 

 

223

688

Hà Văn Út

18/6/1940

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

689

Phan Thị Rê

 

07/03/1953

Nghĩa huấn

2

 

 

224

690

Mai Văn Cu

30/1/1940

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

691

Nguyễn Thị Điếu

 

15/1/1938

Nghĩa huấn

2

 

 

 

692

Mai Thanh Huệ

1966

 

Nghĩa huấn

3

 

 

225

693

Mai Thành Ân

1935

 

Nghĩa huấn

1

 

 

226

694

Trần Văn Mạnh

1934

 

Nghĩa huấn

1

 

 

227

695

Nguyễn Thị Mai

 

10/11/1958

Nghĩa huấn

1

 

 

 

696

Nguyễn Thị Giao Xuân

 

1980

Nghĩa huấn

3

 

 

 

697

Lê Nguyễn Thiên Ngọc

 

12/09/2002

Nghĩa huấn

6

 

 

228

698

Nguyễn Thị Bông

 

1935

Nghĩa huấn

1

 

 

 

699

Trần Ngọc Thuỷ Tiên

 

23/2/2002

Nghĩa huấn

6

 

 

229

700

Nguyễn Thị Phấn

 

15/12/1960

Nghĩa huấn

1

 

 

 

701

Nguyễn Thị Yến Phượng

 

16/08/1999

Nghĩa huấn

3

 

 

 

702

Nguyễn Thành Phúc

07/01/2001

 

Nghĩa huấn

3

 

 

230

703

Lê Thị Nở

 

1958

Nghĩa huấn

1

 

 

 

704

Lê Thị Đẹp

 

1960

Nghĩa huấn

8

 

 

231

705

Võ Thành Tân

1975

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

706

Võ Vũ Duy

23/9/2006

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

707

Võ Thị Bích Hạnh

 

28/07/1998

Nghĩa huấn

3

 

 

232

708

Mum Thị Huệ

 

05/11/1955

Nghĩa huấn

1

 

 

 

709

Trần Văn Phúc

1988

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

710

Đoàn Thị Ngọc Giàu

 

08/9/1990

Nghĩa huấn

7

 

 

 

711

Trần Minh Sang

28/12/2010

 

Nghĩa huấn

6

 

 

 

712

Trần Minh Phú

20/9/2012

 

Nghĩa huấn

6

 

 

233

713

Đặng Thị Kim Phượng

 

1953

Nghĩa huấn

1

 

 

234

714

Cao Văn Tuôi

1945

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

715

Trần Thị Sáu

 

1950

Nghĩa huấn

2

 

 

 

716

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

23/08/2009

Nghĩa huấn

6

 

 

235

717

Trần Hồng Vân

04/04/1956

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

718

Phan Thị Dung

 

15/10/1959

Nghĩa huấn

2

 

 

236

719

Nguyễn Thị Song

 

1929

Nghĩa huấn

1

 

 

 

720

Nguyễn Thị Huệ

 

1968

Nghĩa huấn

3

 

 

 

721

Trần Văn Thoại

27/03/1993

 

Nghĩa huấn

6

 

 

 

722

Trần Duy Khanh

01/01/2005

 

Nghĩa huấn

6

 

 

237

723

Quách Văn Dũng

20/05/1982

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

724

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

1978

Nghĩa huấn

2

 

 

 

725

Quách Văn Thành Đạt

2006

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

726

Quách Thị Thủy Tiên

 

31/03/2008

Nghĩa huấn

3

 

 

238

727

Nguyễn Thị Lùng

 

10/08/1944

Nghĩa huấn

1

 

 

 

728

Phan Văn Khiêm

09/12/1968

 

Nghĩa huấn

3

 

 

239

729

Nguyễn Thị Non

 

15/07/1959

Nghĩa huấn

1

 

 

 

730

Trần Ngọc Hoa

 

30/04/1991

Nghĩa huấn

3

 

 

 

731

Huỳnh Thị Kim Mai

 

15/05/2010

Nghĩa huấn

6

 

 

240

732

Nguyễn Văn Tửng

01/05/1952

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

733

Lê Thị Bạch Tuyết

 

02/02/1954

Nghĩa huấn

2

 

 

 

734

Nguyễn Trường Thanh

17/06/1990

 

Nghĩa huấn

3

 

 

241

735

Bùi Thị Kim Tuyết

 

26/12/1938

Nghĩa huấn

1

 

 

242

736

Lê Văn Tuấn

16/03/1969

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

737

Trần Thị Thanh Thúy

 

15/05/1970

Nghĩa huấn

2

 

 

 

738

Lê Thúy Vy

 

02/08/1992

Nghĩa huấn

3

 

 

 

739

Lê Thúy Ngân

 

20/04/2010

Nghĩa huấn

3

 

 

243

740

Nguyễn Văn Phụng

1944

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

741

Nguyễn Thị Nghiệp

 

02/04/1946

Nghĩa huấn

2

 

 

 

742

Nguyễn Văn Thế

23/10/1990

 

Nghĩa huấn

3

 

 

244

743

Nguyễn Thị Thủy

 

1964

Nghĩa huấn

1

 

 

 

744

Lý Ngọc Vinh

28/2/1966

 

Nghĩa huấn

2

 

 

 

745

Lý Thúy Hằng

 

16/1/1985

Nghĩa huấn

3

 

 

 

746

Lý Ngọc Hân

 

08/6/2009

Nghĩa huấn

6

 

 

245

747

Phan Thị Trà

 

1929

Nghĩa huấn

1

 

 

 

748

Nguyễn Văn Bé

10/10/1954

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

749

Nguyễn Thị Lệ

 

12/04/1963

Nghĩa huấn

3

 

 

 

750

Nguyễn Văn Thương

08/02/1985

 

Nghĩa huấn

6

 

 

 

751

Nguyễn Văn Nhớ

08/02/1987

 

Nghĩa huấn

6

 

 

 

752

Nguyễn Thị Kiều Trang

 

09/09/1989

Nghĩa huấn

6

 

 

 

753

Nguyễn Văn Thành Em

03/09/1997

 

Nghĩa huấn

6

 

 

 

754

Nguyễn Phúc Kháng

04/2/2013

 

Nghĩa huấn

6

 

 

246

755

Nguyễn Thị Liễu

 

1954

Nghĩa huấn

1

 

 

 

756

Văn Thị Mỹ Thanh

 

01/10/1997

Nghĩa huấn

3

 

 

247

757

Nguyễn Thị Tư

1927

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

758

Phạm Văn Tặng

1963

 

Nghĩa huấn

3

 

 

248

759

Nguyễn Thị Thêm

 

1940

Nghĩa huấn

1

 

 

 

760

Nguyễn Thị Trúc Linh

 

07/05/1995

Nghĩa huấn

6

 

 

249

761

Lê Thị Út Anh

 

1953

Nghĩa huấn

1

 

 

 

762

Huỳnh Tấn Nam

01/1/1973

 

Nghĩa huấn

3

 

 

250

763

Phạm Thị Thu Mai

 

1962

Nghĩa huấn

1

 

 

 

764

Nguyễn Phạm Yến Như

 

11/12/2001

Nghĩa huấn

3

 

 

 

765

Nguyễn Phạm Yến Oanh

 

8/12/2003

Nghĩa huấn

3

 

 

251

766

Trương Thị Mước

 

1951

Nghĩa huấn

1

 

 

 

767

Trần Văn Xuân

1969

 

Nghĩa huấn

3

 

 

252

768

Lê Hùng Mạnh

07/04/1978

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

769

Phan Thu Hồng

 

1988

Nghĩa huấn

2

 

 

 

770

Lê Phan Trà My

 

07/11/2004

Nghĩa huấn

3

 

 

 

771

Lê Phan Ngọc Tuyền

 

15/11/2012

Nghĩa huấn

3

 

 

253

772

Nguyễn Thị Kim Ánh

 

1972

Nghĩa huấn

1

 

 

 

773

Lê Hoàng Anh

08/12/1970

 

Nghĩa huấn

2

 

 

 

774

Lê Hoàng Phương

12/9/2001

 

Nghĩa huấn

3

 

 

254

775

Lê Thị Kim Phượng

 

1978

Nghĩa huấn

1

 

 

 

776

Trần Quốc Tuấn

07/04/2000

 

Nghĩa huấn

3

 

 

255

777

Lê Hữu Tiến

04/12/1976

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

778

Trần Thị Tuyết Hồng

 

18/11/1977

Nghĩa huấn

2

 

 

 

779

Lê Trần Bích Phượng

 

26/3/2003

Nghĩa huấn

3

 

 

 

780

Lê Trần Trúc Loan

 

06/5/2004

Nghĩa huấn

3

 

 

256

781

Trương Thành Cương

24/01/1962

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

782

Trương Thị Mỹ Vân

 

1971

Nghĩa huấn

2

 

 

 

783

Trương Nguyễn Thanh Vân

 

13/03/1999

Nghĩa huấn

3

 

 

 

784

Trương Quốc Bảo

03/03/2001

 

Nghĩa huấn

3

 

 

257

785

Nguyễn Văn Phát

13/06/1963

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

786

Võ Thị Hạnh

 

1971

Nghĩa huấn

2

 

 

258

787

Nguyễn Văn Có

1972

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

788

Nguyễn Thị Bé

 

1972

Nghĩa huấn

2

 

 

 

789

Nguyễn Thị Cẩm Hường

 

11/10/1999

Nghĩa huấn

3

 

 

 

790

Nguyễn Hồng Quân

12/12/2009

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

791

Nguyễn Phương Uyên

 

19/09/2014

Nghĩa huấn

3

 

 

259

792

Võ Hiếu Đạt

10/12/1969

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

793

Lê Thị Hằng

 

1972

Nghĩa huấn

2

 

 

 

794

Võ Duy Tâm

25/11/1993

 

Nghĩa huấn

3

 

 

260

795

Đặng Thị Kim Thoa

 

04/101960

Nghĩa huấn

1

 

 

 

796

Đặng Kim Thuận

23/12/1955

 

Nghĩa huấn

7

 

 

 

797

Nguyễn Thị Điều

 

1924

Nghĩa huấn

4

 

 

261

798

Trần Hoàng Hảo

1958

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

799

Nguyễn Thị Lo

 

31/12/1963

Nghĩa huấn

2

 

 

 

800

Trần Thị Hồng Hạnh

 

1981

Nghĩa huấn

3

 

 

 

801

Trần Nguyễn Hoàng Huệ

 

15/12/1995

Nghĩa huấn

3

 

 

 

802

Trần Hoàng Hưng

27/02/2000

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

803

Trần Thị Ngọc Hân

 

26/10/2003

Nghĩa huấn

3

 

 

262

804

Lê Ngọc Bích Trâm

 

18/11/1984

Nghĩa huấn

1

 

 

 

805

Nguyễn Lê Bích Ngọc

 

21/08/2006

Nghĩa huấn

3

 

 

 

806

Nguyễn Lê Bích Hà

 

19/12/2008

Nghĩa huấn

3

 

 

263

807

Nguyễn Thị Cam

 

1953

Nghĩa huấn

1

 

 

 

808

Nguyễn Văn Nhân

21/12/1982

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

809

Nguyễn Văn Lành

01/02/1989

 

Nghĩa huấn

3

 

 

264

810

Nguyễn Văn Công

1950

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

811

Trịnh Thị Bé

 

1951

Nghĩa huấn

2

 

 

 

812

Nguyễn Hoàng Minh

16/10/1979

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

813

Nguyễn Hoàng liêm

14/10/2004

 

Nghĩa huấn

6

 

 

265

814

Võ Văn Tuấn

17/05/1963

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

815

Nguyễn Thị Yêm

 

01/10/1965

Nghĩa huấn

2

 

 

 

816

Võ Thị Trường An

 

26/04/1993

Nghĩa huấn

3

 

 

 

817

Võ Thị Mỹ An

 

22/02/2003

Nghĩa huấn

3

 

 

266

818

Nguyễn Thị Phước

 

29/06/1957

Nghĩa huấn

1

 

 

 

819

Nguyễn Thị Ngọc

 

1969

Nghĩa huấn

7

 

 

 

820

Nguyễn Minh Tâm

24/03/2003

 

Nghĩa huấn

3

 

 

267

821

Trần Thị Mỹ Duyên

 

1978

Nghĩa huấn

1

 

 

 

822

Trần Thanh Hùng

1997

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

823

Trần Thị Mỹ Tiên

 

17/05/2001

Nghĩa huấn

3

 

 

268

824

Nguyễn Văn Bua

29/04/1958

 

Nghĩa huấn

1

 

 

 

825

Lê Thị Hồng Hoa

 

1958

Nghĩa huấn

2

 

 

 

826

Nguyễn Thị Phương Diệu

 

20/11/1990

Nghĩa huấn

3

 

 

 

827

Nguyễn Thị  Diệu Tâm

 

09/08/2007

Nghĩa huấn

6

 

 

269

828

Trần Thị Thu

 

03/03/1955

Nghĩa huấn

1

 

 

 

829

Nguyễn Duy Trung

02/04/1989

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

830

Trần Thị Thất

 

1928

Nghĩa huấn

4

 

 

270

831

Nguyễn Thị Sãnh

 

1938

Nghĩa huấn

1

 

 

 

832

Huỳnh Kim Duy Ngân

1969

 

Nghĩa huấn

3

 

 

 

833

Huỳnh Kim Duy

1971

 

Nghĩa huấn

3

 

 

271

834

Nguyễn Thị Đặng

 

11/08/1937

Nghĩa huấn

1

 

 

 

835

Nguyễn Thanh Xuân

1968

 

Nghĩa huấn

3

 

 

272

836

Nguyễn Thị Kim Tươi

 

1983

Nghĩa huấn

1

 

 

 

837

Đào Thị Hồng Xuyến

 

05/02/2004

Nghĩa huấn

3

 

 

 

838

Đào Công Tiến

01/02/2009

 

Nghĩa huấn

3

 

 

Tin khác