Site banner

Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

 

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2015)

SỐ TT

TÊN CÔNG TRÌNH

VÀ KINH PHÍ

QUY CÁCH

NGUỒN VỐN

01

Bom cát nâng cấp mở rộng nền hạ lộ tổ 3 đến tổ 9 ấp 6 với kinh phí 163 triệu đồng

1570m

NS

(100%)

 

02

Đổ bê tông lộ tổ NDTQ số 3 đền tổ 9 ấp 6 giai đoạn 1 với kinh phí 490 triệu đồng

Dài 700m, ngang 2,5m, dày 0,14m

NS

290 triệu

NDĐG

200 triệu

03

Đổ lộ bê tông lộ tổ NDTQ số 14 đến số 17 ấp Nghĩa Huấn với kinh phí 580 triệu đồng

Dài 1130m, ngang 2m, dày 0,14m

NS

380 triệu

NDĐG

200 triệu

04

Đổ bê tông lộ tổ NDTQ số 17 đến số 21 ấp Nghĩa Huấn với kinh phí 50 triệu đồng

Dài 230m, ngang 1,5m, dày 0,1m

NS

40 triệu

NDĐG

10 triệu

05

Xây dựng cống thoát nước ấp Căn cứ với kinh phí 213 triệu đồng

Dài 225m

NS

100%

 

06

Đổ bê tông lộ vào đền thời lãnh binh thăng với kinh phí 35 triệu đồng

Dài 67m, ngang 3m, dày 0,12m

NS

100%

 

Tin khác