Site banner

Thông báo công khai danh sách hộ cận nghèo năm 2016

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Địa chỉ

Quan
 hệ

Ghi
 chú

Hộ

Khẩu

Nam

Nữ

1

1

Nguyễn Văn Quốc Nghĩa

1976

 

Ấp 5

1

 

 

2

Nguyễn Thị Thúy

 

10/02/1976

Ấp 5

2

 

 

3

Nguyễn Văn Nhân

19/07/1995

 

Ấp 5

3

 

 

4

Nguyễn Quốc Kiên

19/09/1997

 

Ấp 5

3

 

2

5

Nguyễn Văn Tâm

10/08/1969

 

Ấp 5

1

 

 

6

Nguyễn Thị Hà

 

20/06/1973

Ấp 5

2

 

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

01/12/2006

Ấp 5

3

 

3

8

Huỳnh Văn Lượm

04/10/1968

 

Ấp 5

1

 

 

9

Nguyễn Thị Ngọc Ân

 

1988

Ấp 5

2

 

 

10

Huỳnh Thị Mai Thảo

 

13/12/2005

Ấp 5

3

 

 

11

Huỳnh Thị Tuyết Nhi

 

2009

Ấp 5

3

 

 

12

Huỳnh Tấn Hưng

07/02/2012

 

Ấp 5

3

 

4

13

Huỳnh Kim Khanh

21/11/1965

 

Ấp 5

1

 

 

14

Nguyễn Thị Lệ Chi

 

22/02/1972

Ấp 5

2

 

 

15

Huỳnh Thị Thuý Hằng

 

10/09/1996

Ấp 5

3

 

 

16

Huỳnh Thị Kim Ngọc

 

20/01/1999

Ấp 5

3

 

 

17

Huỳnh Kim Khan

14/05/2000

 

Ấp 5

3

 

5

18

Lê Thị Biếu

 

05/05/1931

Ấp 5

1

 

 

19

Lê Kim Trọn

1968

 

Ấp 5

3

 

 

20

Lê Hoàn Thiện

08/02/2000

 

Ấp 5

6

 

6

21

Nguyễn Văn Bé Hết

12/06/1958

 

Ấp 5

1

 

 

22

Mai Thị Hường

 

27/12/1965

Ấp 5

2

 

7

23

Đỗ Thị Nga

 

10/11/1966

Ấp 5

1

 

 

24

Võ Thị Nga Hương

 

06/10/1994

Ấp 5

3

 

8

25

Phạm Văn Chương

1955

 

Ấp 5

1

 

 

26

Trần Thị Mai

 

1956

Ấp 5

2

 

 

27

Phạm Văn Dỉ

1984

 

Ấp 5

3

 

9

28

Phạm Văn Chưởng

25/08/1957

 

Ấp 5

1

 

 

29

Bùi Thị Vân

 

12/12/1964

Ấp 5

2

 

 

30

Phạm Thị Thanh Loan

 

05/02/1992

Ấp 5

3

 

 

31

Phạm Văn Chiến

10/01/1994

 

Ấp 5

3

 

 

32

Phạm Minh Thắng

17/12/1996

 

Ấp 5

3

 

10

33

Lê Ngọc Thành

1977

 

Ấp 5

1

 

 

34

Dương Thị Ngọc Thuyên

 

1978

Ấp 5

2

 

 

35

Lê Dương Nam

2003

 

Ấp 5

3

 

 

36

Nguyễn Thị Nga

 

1950

Ấp 5

4

 

11

37

Nguyễn Văn Tài

01/05/1958

 

Ấp 5

1

 

 

38

Võ Thị Xuân Lá

 

08/12/1960

Ấp 5

2

 

 

39

Nguyễn Thị Kim Khánh

 

22/07/1987

Ấp 5

3

 

12

40

Trần Thành Phụng

1949

 

Ấp 5

1

 

 

41

Lê Thị Thanh Huyên

 

07/09/1951

Ấp 5

2

 

 

42

Trần Thanh Minh

23/10/1980

 

Ấp 5

3

 

 

43

Trần Thị Thanh Thảo

 

21/06/1984

Ấp 5

3

 

13

44

Huỳnh Minh Thế

09/06/1981

 

Ấp 5

1

 

 

45

Cao Thị Trúc Hạnh

 

17/12/1982

Ấp 5

2

 

 

46

Huỳnh Thị Thùy Trang

 

21/12/2002

Ấp 5

3

 

 

47

Huỳnh Ngọc Bảo Trân

 

23/8/2010

Ấp 5

3

 

14

48

Bùi Thị Se

 

1937

Ấp 5

1

 

 

49

Nguyễn Văn Hóa

01/05/1983

 

Ấp 5

3

 

 

50

Phan Thị Lợp

 

15/05/1986

Ấp 5

8

 

 

51

Nguyễn Hoàng Việt

14/12/2013

 

Ấp 5

6

 

15

52

Lê Thị Yến Nhi

 

06/05/1975

Ấp 5

1

 

 

53

Phạm Lê Trâm Anh

 

14/11/2003

Ấp 5

3

 

 

54

Lê Thị Ích

 

20/02/1941

Ấp 5

4

 

16

55

Nguyễn Thị Kết

 

1966

Ấp 5

1

 

 

56

Hứa Đức Hiếu

25/09/1970

 

Ấp 5

2

 

 

57

Hứa Kim Tuyền

 

18/05/1998

Ấp 5

3

 

17

58

Trần Ngọc Nới

1975

 

Ấp 5

1

 

 

59

Bùi Thị Thuẩn

 

03/04/1974

Ấp 5

2

 

 

60

Trần Huy Vũ

30/07/1995

 

Ấp 5

3

 

 

61

Trần Thị Bích Ngọc

 

01/11/1997

Ấp 5

3

 

18

62

Phạm Văn Thẩm

1969

 

Ấp 5

1

 

 

63

Cao Thị Đậm

 

1969

Ấp 5

2

 

 

64

Phạm Ngọc Hân

 

02/06/1993

Ấp 5

3

 

 

65

Phạm Huỳnh Anh

 

04/07/2004

Ấp 5

3

 

19

66

Lê Hồng Điệp

1954

 

Ấp 5

1

 

 

67

Nguyễn Thị Mừng

 

1953

Ấp 5

2

 

 

68

Lê Thị Hồng Châu

 

02/06/1982

Ấp 5

3

 

 

69

Lê Thái Châu

1986

 

Ấp 5

3

 

 

70

Lê Thị Hồng Thanh

 

22/06/1991

Ấp 5

3

 

 

71

Nguyễn Đình Phát

17/10/2006

 

Ấp 5

6

 

 

72

Nguyễn Đình Thịnh

17/06/2013

 

Ấp 5

6

 

20

73

Huỳnh Văn Dũng

15/10/1962

 

Ấp 5

1

 

 

74

Phạm Thị Duyên

 

15/07/1962

Ấp 5

2

 

 

75

Huỳnh Thị Thùy Dương

 

30/01/2000

Ấp 5

3

 

21

76

Võ Văn Nuôi

05/02/1965

 

Ấp 5

1

 

 

77

Đặng Thị Vì

 

10/11/1964

Ấp 5

2

 

 

78

Võ Thị Thu Sương

 

02/12/1998

Ấp 5

3

 

22

79

Nguyễn Văn Phòng

10/03/1963

 

Ấp 5

1

 

 

80

Nguyễn Thị Trắng

 

09/10/1964

Ấp 5

2

 

 

81

Nguyễn Thị Như Hảo

 

18/08/1997

Ấp 5

3

 

23

82

Phạm Thị Kim Anh

 

15/5/1947

Ấp 5

1

 

 

83

Trương Anh Tuấn

09/10/1980

 

Ấp 5

3

 

 

84

Trương Bá Tùng

26/4/2008

 

Ấp 5

6

 

 

85

Trần Thị Hồng Ngân

 

04/06/1986

Ấp 5

8

 

24

86

Trần Văn Thanh

1976

 

Ấp 5

1

 

 

87

Lê Thị Nếp

 

10/05/1935

Ấp 5

4

 

 

88

Trần Ngô Thành Nhân

27/4/1999

 

Ấp 5

3

 

25

89

Nguyễn Văn Pha

1969

 

Ấp 5

1

 

 

90

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

 

07/10/1973

Ấp 5

2

 

 

91

Nguyễn Thanh Phú

11/01/1996

 

Ấp 5

3

 

 

92

Nguyễn Thanh Phương

12/06/2000

 

Ấp 5

3

 

26

93

Nguyễn Văn Phim

01/01/1965

 

Ấp 5

1

 

 

94

Bùi Thị Thủy

 

1968

Ấp 5

2

 

27

95

Nguyễn Thị Nguyệt

 

26/08/1938

Ấp 5

1

 

 

96

Đỗ Hoàng Phương

1973

 

Ấp 5

3

 

28

97

Đoàn Thanh Phong

1969

 

Ấp 5

1

 

 

98

Lý Mỹ Châu

 

20/10/1968

Ấp 5

2

 

 

99

Đoàn Thanh Phú

04/07/2000

 

Ấp 5

3

 

29

100

Trần Thị Nguyệt

 

20/11/1956

Ấp 5

1

 

30

101

Trần Văn Hiệp

1963

 

Ấp 6

1

 

 

102

Phạm Thị Đèo

 

1963

Ấp 6

2

 

 

103

Trần Thị Ngọc Giàu

 

26/01/1984

Ấp 6

3

 

 

104

Nguyễn Phúc Sang

18/01/2009

 

Ấp 6

4

 

31

105

Đào Xuân Đạm

1963

 

Ấp 6

1

 

 

106

Nguyễn Thị Thanh Trang

 

15/05/1976

Ấp 6

2

 

 

107

Đào Thanh Nhàn

15/01/1995

 

Ấp 6

3

 

 

108

Đào Trường An

01/09/1997

 

Ấp 6

3

 

32

109

Nguyễn Văn Út

1967

 

Ấp 6

1

 

 

110

Trần Thị Ni

 

1963

Ấp 6

2

 

 

111

Nguyễn Minh Chí

04/08/1986

 

Ấp 6

3

 

 

112

Nguyễn Minh Ngưng

25/8/2000

 

Ấp 6

3

 

 

113

Nguyễn Thị Khéo

1931

 

Ấp 6

5

 

33

114

Nguyễn Văn Phăng

15/10/1972

 

Ấp 6

1

 

 

115

Trần Thị Thanh Trúc

 

16/10/1970

Ấp 6

2

 

 

116

Nguyễn Trần Bảo Ni

 

22/09/1996

Ấp 6

3

 

 

117

Nguyễn Trần mỹ Nương

 

15/07/1999

Ấp 6

3

 

 

118

Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

13/01/2007

Ấp 6

3

 

34

119

Lê Văn Phong

20/10/1971

 

Ấp 6

1

 

 

120

Phạm Thị Kim Ngân

 

23/11/1977

Ấp 6

2

 

 

121

Lê Minh Đạt

13/10/1997

 

Ấp 6

3

 

 

122

Lê Thị Châu Ngọc

 

17/08/2006

Ấp 6

3

 

35

123

Phạm Thị Tuyết Loan

 

15/09/1966

Ấp 6

1

 

 

124

Trần Trung Kiên

11/10/1990

 

Ấp 6

3

 

 

125

Trần Anh Thư

 

07/05/1993

Ấp 6

3

 

 

126

Bùi Trần Thiện Nhân

03/04/2015

 

Ấp 6

6

 

36

127

Lê Văn Vũ

1976

 

Ấp 6

1

 

 

128

Trần Thị Ngọc Mai

 

1979

Ấp 6

2

 

 

129

Lê Vũ Tấn

19/11/2003

 

Ấp 6

3

 

37

130

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

07/09/1978

Ấp 6

1

 

 

131

Cao Thanh Tòng

02/07/2000

 

Ấp 6

3

 

38

132

Bùi văn Mai

25/02/1964

 

Ấp 6

1

 

 

133

Nguyễn Thị Dung

 

15/05/1966

Ấp 6

2

 

 

134

Bùi Thanh Phong

24/08/1987

 

Ấp 6

3

 

 

135

Trương Thị Bích Ngọc

 

15/12/1988

Ấp 6

8

 

39

136

Huỳnh Liên Đồng

1964

 

Ấp 6

1

 

 

137

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

1964

Ấp 6

2

 

 

138

Huỳnh Hồng Ngọc

 

20/01/1994

Ấp 6

3

 

 

139

Huỳnh Liên Quế Khương

 

11/04/2000

Ấp 6

3

 

40

140

Huỳnh Thị Cúc

 

1957

Ấp 6

1

 

 

141

Lý Thành Mến

12/12/1990

 

Ấp 6

3

 

 

142

Lý Minh Hải

19/03/1955

 

Ấp 6

3

 

 

143

Trương Thị Thanh Tuyền

 

1988

Ấp 6

8

 

 

144

Lý Thiên Kim

 

07/10/2013

Ấp 6

6

 

 

145

Nguyễn Thị Thủy Tiên

 

15/06/1998

Ấp 6

8

 

41

146

Phạm Văn Trước

10/01/1954

 

Ấp 6

1

 

 

147

Phạm Hiếu Trung

14/03/1992

 

Ấp 6

3

 

42

148

Trần Văn Bên

1964

 

Ấp 6

1

 

 

149

Đào Thị Yến

 

1965

Ấp 6

2

 

 

150

Trần Kim Ngọc

04/06/1998

 

Ấp 6

3

 

43

151

Nguyễn Thị Lệ

 

17/10/1974

Ấp 6

1

 

 

152

Nguyễn Văn Thia

1971

 

Ấp 6

2

 

 

153

Nguyễn Văn Điền

24/09/1997

 

Ấp 6

3

 

 

154

Nguyễn Thị Mai Anh

 

27/03/2004

Ấp 6

3

 

44

155

Nguyễn Tấn Phong

25/02/1971

 

Ấp 6

1

 

 

156

Phan Thị Minh Thủy

 

03/12/1978

Ấp 6

2

 

 

157

Phan Thị Minh Thi

 

05/01/2000

Ấp 6

3

 

45

158

Huỳnh Liên Đà

17/08/1969

 

Ấp 6

1

 

 

159

Phan Thị Diệp

 

22/10/1971

Ấp 6

3

 

 

160

Huỳnh Liên Phan Duyên

 

21/12/1995

Ấp 6

3

 

 

161

Huỳnh Liên Phan Dương

 

27/07/2002

Ấp 6

3

 

46

162

Nguyễn Văn Đạt

1956

 

Ấp 6

1

 

 

163

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

 

18/03/1993

Ấp 6

3

 

 

164

Nguyễn Hoàng Huy

29/02/1996

 

Ấp 6

3

 

47

165

Nguyễn Văn Vàng

23/07/1978

 

Ấp 6

1

 

 

166

Cao Thị Mộng Thu

 

15/04/1983

Ấp 6

2

 

 

167

Nguyễn Thị Thanh Ngân

 

15/09/2008

Ấp 6

3

 

48

168

Nguyễn Minh Tuấn

1976

 

Ấp 6

1

 

 

169

Nguyễn Thị  Ngọc Thương

 

26/10/1979

Ấp 6

2

 

 

170

Nguyễn Thị  Phương Ngọc

 

01/10/1997

Ấp 6

3

 

 

171

Nguyễn Thị  Ngọc Thi

 

28/04/2004

Ấp 6

3

 

49

172

Trần Văn Huỳnh

1935

 

Ấp 7

1

 

 

173

Trần Thị Bướm

 

1941

Ấp 7

2

 

 

174

Trần Kim Trí

1988

 

Ấp 7

3

 

50

175

Ngô Văn Dư

1976

 

Ấp 7

1

 

 

176

Trần Thị Bé Hai

 

24/04/1978

Ấp 7

2

 

 

177

Ngô Văn Lượng

10/12/1998

 

Ấp 7

3

 

 

178

Ngô Thị Thu Tâm

 

23/11/2002

Ấp 7

3

 

51

179

Trần Văn Đạt

10/04/1975

 

Ấp 7

1

 

 

180

Nguyễn Ánh Hoa

 

24/04/1976

Ấp 7

2

 

 

181

Trần Thị Mỹ Tiên

 

24/09/1996

Ấp 7

3

 

 

182

Trần Thị Mỹ Chi

 

10/07/1998

Ấp 7

3

 

 

183

Trần Duy Bảo

04/09/2001

 

Ấp 7

3

 

52

184

Lâm Văn Hoàng

1974

 

Ấp 7

1

 

 

185

Đỗ Thị Yến

 

1978

Ấp 7

2

 

 

186

Lâm Kim Én

 

27/01/1996

Ấp 7

3

 

 

187

Lâm Văn Thái

25/06/1999

 

Ấp 7

3

 

53

188

Nguyễn Thanh Liêm

26/04/1956

 

Ấp 7

1

 

 

189

Ngô Thị Bích Đàn

 

28/12/1958

Ấp 7

2

 

 

190

Nguyễn Lam Vũ

1985

 

Ấp 7

3

 

 

191

Nguyễn Thụy Phương Linh

 

20/10/1987

Ấp 7

3

 

 

192

Lâm Trường Vy

 

11/11/2011

Ấp 7

6

 

 

193

Lê Thị Ngọc Dung

 

10/10/1990

Ấp 7

8

 

54

194

Võ Văn Tâm

1981

 

Ấp 7

1

 

 

195

Huỳnh Thị Biết

 

1990

Ấp 7

2

 

 

196

Võ Thị Ngọc Tuyền

 

27/8/2011

Ấp 7

3

 

55

197

Phạm Thị Chang

 

10/10/1966

Ấp 7

1

 

56

198

Nguyễn Khắc Dân

1976

 

Ấp 7

1

 

 

199

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

31/08/1978

Ấp 7

2

 

 

200

Nguyễn Khắc An Nhi

 

29/01/2010

Ấp 7

3

 

 

201

Nguyễn Văn Lộc

15/03/1998

 

Ấp 7

3

 

57

202

Nguyễn Thị Thanh

 

03/08/1949

Ấp 7

1

 

 

203

Ngô Thị Nguyệt Quế

 

03/01/1999

Ấp 7

6

 

 

204

Ngô Quốc Khánh

01/02/2001

 

Ấp 7

6

 

58

205

Nguyễn Thị Bưa

 

05/07/1973

Ấp 7

1

 

 

206

Đoàn Thị Mỹ Tiên

 

27/1/2001

Ấp 7

3

 

59

207

Ngô Văn Xuyên

1972

 

Ấp 7

1

 

 

208

Lâm Thị Châu

 

1970

Ấp 7

2

 

 

209

Ngô Văn Phon

01/05/1995

 

Ấp 7

3

 

 

210

Ngô Thị Thảo Quyên

 

11/12/2003

Ấp 7

3

 

 

211

Ngô Văn Tài

1966

 

Ấp 7

7

 

60

212

Nguyễn Thị Gắng

 

1958

Ấp 7

1

 

 

213

Đào Minh Trung

1966

 

Ấp 7

2

 

 

214

Đào Minh Tuấn

02/09/1991

 

Ấp 7

3

 

61

215

Nguyễn Văn Út Em

1974

 

Ấp 7

1

 

 

216

Nguyễn Thị Ngọc Diệu

 

10/04/1982

Ấp 7

2

 

 

217

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 

30/08/2003

Ấp 7

3

 

62

218

Phạm Văn Huỳnh

1961

 

Ấp 7

1

 

 

219

Phạm Thị Trường

 

1961

Ấp 7

2

 

 

220

Phạm Thanh Sơn

1984

 

Ấp 7

3

 

 

221

Phạm Minh Đông

1999

 

Ấp 7

3

 

 

222

Thái Hồng Phượng

 

1984

Ấp 7

8

 

 

223

Phạm Ngọc Yến Nhi

 

2010

Ấp 7

6

 

63

224

Dương Văn Bé

15/4/1951

 

Ấp 7

1

 

 

225

Trần Thị Bé

 

17/4/1957

Ấp 7

2

 

 

226

Dương Minh Dũng

12/10/1984

 

Ấp 7

3

 

 

227

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

 

17/2/1988

Ấp 7

8

 

 

228

Dương Minh Phúc

31/12/2008

 

Ấp 7

6

 

 

229

Dương Minh Lộc

3/3/2014

 

Ấp 7

6

 

64

230

Hà Thị Bạch Mai

 

1961

Ấp 7

1

 

 

231

Ngô Duy Em

24/04/1989

 

Ấp 7

3

 

 

232

Ngô Hoàng  Duy

10/02/1986

 

Ấp 7

3

 

65

233

Nguyễn Hoàng Trung

1979

 

Ấp 7

1

 

 

234

Đỗ Thị Loan

 

1972

Ấp 7

2

 

 

235

Nguyễn Ngọc Hoàng Kim

 

30/03/2010

Ấp 7

3

 

66

236

Đỗ Thị Hường

 

02/02/1938

Ấp 7

1

 

 

237

Nguyễn Thị Sum

 

22/03/1960

Ấp 7

3

 

 

238

Nguyễn Thái Châu

20/05/1984

 

Ấp 7

6

 

 

239

Nguyễn Thị Kim Thư

 

24/12/1988

Ấp 7

6

 

 

240

Thạch Thị Út

 

1986

Ấp 7

8

 

 

241

Nguyễn Hải Âu

29/06/1986

 

Ấp 7

6

 

 

242

Nguyễn Thị Bảo Trâm

 

21/12/2005

Ấp 7

6

 

 

243

Hàng Tuyết Như

 

01/05/2011

Ấp 7

6

 

67

244

Nguyễn Thanh Long

01/08/1986

 

Ấp 7

1

 

 

245

Lê Thị Thanh Thúy

 

10/02/1990

Ấp 7

2

 

 

246

Nguyễn Thanh Tuấn

23/10/2008

 

Ấp 7

3

 

 

247

Nguyễn Thành Đạt

10/05/2013

 

Ấp 7

3

 

68

248

Lê Hoàng Thọ

1960

 

Ấp 7

1

 

 

249

Lê Thị Bé Bảy

 

20/08/1959

Ấp 7

2

 

 

250

Lê Hoàng Việt

08/10/1987

 

Ấp 7

3

 

 

251

Lê Hoàng Cường

01/08/1989

 

Ấp 7

3

 

 

252

Lê Hoàng Xuân

02/09/1997

 

Ấp 7

3

 

69

253

Đỗ Văn Dứt

1968

 

Ấp 7

1

 

 

254

Nguyễn Thị Ấm

 

1963

Ấp 7

2

 

70

255

Huỳnh Văn Yên

1943

 

 Căn cứ

1

 

 

256

Cao Thị Trắc

 

1947

 Căn cứ

2

 

 

257

Trần Thùy Linh

 

14/10/1995

 Căn cứ

6

 

71

258

Trần Thị Nhi

 

10/5/1926

 Căn cứ

1

 

 

259

Huỳnh Văn Thanh

6/6/1963

 

 Căn cứ

3

 

 

260

Huỳnh Nguyễn Trâm Anh

 

24/5/1997

 Căn cứ

8

 

72

261

Phạm Văn Thanh

2/12/1958

 

 Căn cứ

1

 

 

262

Mai Thị Bạch Yến

 

20/8/1957

 Căn cứ

2

 

 

263

Phạm Văn Thịnh

3/5/1996

 

 Căn cứ

3

 

73

264

Trần Thị Hoàng

 

10/6/1975

 Căn cứ

1

 

 

265

Đỗ Hoàng Nghĩa

6/7/1999

 

 Căn cứ

3

 

 

266

Lê Trần Huỳnh Như

 

22/10/2012

 Căn cứ

3

 

74

267

Nguyễn Thị Tý

 

1948

 Căn cứ

1

 

75

268

Bùi Thanh Khiết

10/4/1958

 

 Căn cứ

1

 

 

269

Nguyễn Thị Minh Đức

 

20/2/1962

 Căn cứ

2

 

 

270

Bùi Ngọc Mỹ

 

29/6/1991

 Căn cứ

3

 

 

271

Bùi Minh Thanh

19/4/2005

 

 Căn cứ

3

 

 

272

Bùi Thanh Hiền

13/10/2001

 

 Căn cứ

6

 

 

273

Bùi Ngọc Thảo Nhi

 

28/8/2004

 Căn cứ

6

 

76

274

Ngô Thị Ngọc Thúy

 

11/11/1963

Căn cứ

1

 

 

275

Võ Thanh Nhàn

1986

 

Căn cứ

3

 

 

276

Võ Thị Kim Tuyền

 

24/7/1995

Căn cứ

3

 

 

277

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

03/9/1994

Căn cứ

3

 

 

278

Võ Kỳ Phong

19/12/2013

 

Căn cứ

6

 

77

279

Nguyễn Văn Thượng

1949

 

 Căn cứ

1

 

 

280

Lý Thị Hồng

 

1950

 Căn cứ

2

 

78

281

Nguyễn Văn Châu

05/12/1960

 

 Căn cứ

1

 

 

282

Bùi Thị Lợt

 

20/04/1960

 Căn cứ

2

 

79

283

Nguyễn Thị Thu Vân

 

11/05/1978

 Căn cứ

1

 

 

284

Trần Thị Mỹ Duyên

 

11/10/1996

 Căn cứ

3

 

 

285

Lương Công Hưởng

12/3/1984

 

 Căn cứ

2

 

 

286

Lương Công Tấn Dũng

19/02/2011

 

 Căn cứ

3

 

80

287

Nguyễn Hữu Dũng

14/04/1967

 

 Căn cứ

1

 

 

288

Mai Thị Thanh Ngân

 

10/06/1973

 Căn cứ

2

 

81

289

Nguyễn Thị Tươi

 

06/10/1939

 Căn cứ

1

 

 

290

Huỳnh Tuấn Kiệt

18/12/2000

 

 Căn cứ

6

 

82

291

Nguyễn Văn Dứt

05/06/1938

 

 Căn cứ

1

 

 

292

Lê Thị Xanh

 

05/09/1939

 Căn cứ

2

 

83

293

Lê Thị Trà

 

1937

Căn cứ

1

 

84

294

Đỗ Văn Bé Năm

18/08/1958

 

 Căn cứ

1

 

 

295

Phạm Thị Điệp

 

1961

 Căn cứ

2

 

 

296

Đỗ Thị Hồng Thu

 

7/2/1990

 Căn cứ

3

 

 

297

Đỗ Thị Thu Thảo

 

01/08/1993

 Căn cứ

3

 

 

298

Nguyễn Thành Khang

14/11/2014

 

 Căn cứ

6

 

85

299

Lê Thị Minh Ngoan

 

22/08/1979

 Căn cứ

1

 

 

300

Trương Tấn Minh

03/02/1977

 

 Căn cứ

2

 

 

301

Lê Trương Thị Huỳnh Nhi

 

15/10/2005

 Căn cứ

3

 

86

302

Tăng Thanh Hiền

1966

 

 Căn cứ

1

 

 

303

Tăng Thanh Duy

1/9/1994

 

 Căn cứ

3

 

 

304

Tăng Thanh Dung

 

17/1/2004

 Căn cứ

3

 

87

305

Lê Văn Duốc

1/11/1968

 

 Căn cứ

1

 

 

306

Huỳnh Thị Sa

 

10/10/1967

 Căn cứ

2

 

 

307

Lê Thị Trường An

 

14/6/1998

 Căn cứ

3

 

88

308

Nguyễn Văn Út

19/1/1958

 

 Căn cứ

1

 

 

309

Nguyễn  Thị Kim Song

 

27/09/1964

 Căn cứ

2

 

 

310

Nguyễn  Thị Mộng Tuyền

 

14/5/1990

 Căn cứ

3

 

 

311

Nguyễn Minh Tấn

19/8/1992

 

 Căn cứ

3

 

89

312

Nguyễn Văn Phước

1950

 

 Căn cứ

1

 

 

313

Võ Thị Út

 

1950

 Căn cứ

2

 

 

314

Nguyễn Thị Thúy Phuợng

 

09/09/1977

 Căn cứ

3

 

 

315

Nguyễn Thị Thúy Loan

 

15/09/1979

 Căn cứ

3

 

 

316

Nguyễn Thị Thúy Vy

 

19/01/2002

 Căn cứ

6

 

 

317

Nguyễn Thị Kim Thanh

 

08/10/1991

 Căn cứ

6

 

90

318

Nguyễn Thị Hà

 

1952

Ấp Chợ

1

 

 

319

Đỗ Văn Sang

1957

 

Ấp Chợ

7

 

 

320

Đỗ Phúc Duy

20/07/1985

 

Ấp Chợ

6

 

91

321

Tăng Thị Chính

 

20/06/1967

Ấp Chợ

1

 

 

322

Nguyễn Thành Quang

30/11//1964

 

Ấp Chợ

2

 

 

323

Nguyễn Thành Vinh

15/10/1995

 

Ấp Chợ

3

 

 

324

Nguyễn Thị Thanh Duyên

 

22/08/1999

Ấp Chợ

3

 

92

325

Đặng Văn Hiệp

1959

 

Ấp Chợ

1

 

 

326

Trương Thị Thủy

 

1966

Ấp Chợ

2

 

 

327

Đặng Thị Thắm

 

1994

Ấp Chợ

3

 

 

328

Đặng Thị Thu

 

1999

Ấp Chợ

3

 

 

329

Đặng Văn Thương

25/09/2010

 

Ấp Chợ

6

 

93

330

Lê Thái Hưng

21/04/1960

 

Ấp Chợ

1

 

 

331

Lê Thị Thùy Trang

 

1986

Ấp Chợ

3

 

 

332

Lê Thái Hòa

21/07/1997

 

Ấp Chợ

3

 

94

333

Trần Thanh Tân

1973

 

Ấp Chợ

1

 

 

334

Phan Nữ Thanh Nguyệt

 

1981

Ấp Chợ

2

 

 

335

Trần Thanh Tiến

26/8/2000

 

Ấp Chợ

3

 

 

336

Trần Phan Ngọc Tuyền

 

09/4/2004

Ấp Chợ

3

 

 

337

Trần Ngọc Toàn

02/12/2006

 

Ấp Chợ

3

 

95

338

Đoàn Thanh Hồng

 

1960

Ấp Chợ

1

 

96

339

Lê Văn Tính

1950

 

Ấp Chợ

1

 

 

340

Bùi Thị Nhuấn

 

1950

Ấp Chợ

2

 

 

341

Lê Hồng Phúc

1988

 

Ấp Chợ

3

 

 

342

Lê Hồng Nhất Sinh

12/03/1977

 

Ấp Chợ

6

 

 

343

Mai Như Thảo

 

02/09/1988

Ấp Chợ

8

 

 

344

Lê Mai Thúy Vi

 

21/06/2007

Ấp Chợ

6

 

 

345

Lê Duy Khánh

19/10/2008

 

Ấp Chợ

6

 

97

346

Võ Thị Thúy Loan

 

08/07/1977

Ấp Chợ

1

 

 

347

Huỳnh Võ Công Khang

21/08/1986

 

Ấp Chợ

3

 

 

348

Huỳnh Võ Khánh Vân

 

08/06/2002

Ấp Chợ

3

 

 

349

Huỳnh Võ Trường  Vân

 

10/09/2008

Ấp Chợ

3

 

98

350

Mai Văn Chơi

05/04/1930

 

Ấp Chợ

1

 

 

351

Mai Tấn Hưng

06/06/1976

 

Ấp Chợ

3

 

99

352

Nguyễn Thị Ngoan

 

15/01/1960

Ấp Chợ

1

 

 

353

Nguyễn Thái Như Huỳnh

 

29/03/1997

Ấp Chợ

3

 

100

354

Nguyễn Thành Long

16/09/1963

 

Ấp Chợ

1

 

 

355

Trần Thị Thanh Thủy

 

12/10/1970

Ấp Chợ

2

 

 

356

Nguyễn Hoàng Sơn

05/05/1994

 

Ấp Chợ

3

 

 

357

Nguyễn Thị Huyền Trân

 

12/06/1999

Ấp Chợ

3

 

 

358

Nguyễn Thị Ích

 

1933

Ấp Chợ

4

 

101

359

Nguyễn Quang Phúc

24/05/1968

 

Ấp Chợ

1

 

 

360

Ngô Thanh Hương

 

10/10/1968

Ấp Chợ

2

 

 

361

Nguyễn Ngô Quang Vinh

11/09/1993

 

Ấp Chợ

3

 

 

362

Nguyễn Ngô Minh Sang

07/02/2000

 

Ấp Chợ

3

 

 

363

Nguyễn Ngô Quí Phú

07/02/2000

 

Ấp Chợ

3

 

102

364

Trần Thanh Kiệt

15/05/1966

 

Ấp Chợ

1

 

103

365

Lê Thị Liên

 

1955

Ấp Chợ

1

 

104

366

La Ngọc Thanh

25/12/1965

 

Ấp Chợ

1

 

 

367

Nguyễn Thị Chinh

 

10/02/1967

Ấp Chợ

2

 

 

368

La Ngọc Phương Nhã

 

30/12/2000

Ấp Chợ

3

 

105

369

Lê Văn Vảng

1941

 

Ấp Chợ

1

 

 

370

Lê Thị Tím

 

1967

Ấp Chợ

3

 

 

371

Hồ Văn Sang

1990

 

Ấp Chợ

7

 

 

372

Nguyễn Văn Đượm

11/06/1974

 

Ấp Chợ

8

 

106

373

Nguyễn Thị Hồng Hoa

 

1948

Ấp Chợ

1

 

 

374

Nguyễn Thành Long

1963

 

Ấp Chợ

8

 

107

393

Phạm Thị Thanh Hồng

 

11/07/1961

 Nghĩa huấn

1

 

108

375

Nguyễn Văn Hảo

1953

 

 Nghĩa huấn

1

 

109

376

Võ Thanh Hải

01/11/1965

 

 Nghĩa huấn

1

 

 

377

Phan Thị Thu

 

10/02/1972

 Nghĩa huấn

2

 

 

378

Võ Thị Thùy Linh

 

28/10/1996

 Nghĩa huấn

3

 

 

379

Võ Thị Trúc Phương

 

16/10/2015

 Nghĩa huấn

3

 

110

380

Lê Long Hải

17/05/1972

 

 Nghĩa huấn

1

 

 

381

Lê Nguyễn Trường Vy

 

17/12/2000

 Nghĩa huấn

3

 

111

382

Thạch Sen

08/09/1967

 

 Nghĩa huấn

1

 

 

383

Lương Thị Cúc

 

17/11/1964

 Nghĩa huấn

2

 

 

384

Thạch Thị Quế Thi

 

16/10/1995

 Nghĩa huấn

3

 

112

385

Nguyễn Xuân Quang

22/06/1940

 

 Nghĩa huấn

1

 

 

386

Nguyễn Xuân Quyền

1974

 

 Nghĩa huấn

3

 

113

387

Trần Ngọc Qúi

1971

 

 Nghĩa huấn

1

 

 

388

Huỳnh Thị Trúc Linh

 

30/01/1976

 Nghĩa huấn

2

 

 

389

Trần Ngọc Hoài Thương

14/08/1994

 

 Nghĩa huấn

3

 

114

390

Mai Thị Tính

 

1932

 Nghĩa huấn

1

 

 

391

Huỳnh Văn Bé Em

 

1973

 Nghĩa huấn

3

 

 

392

Huỳnh Văn Bé Năm

 

10/11/1978

 Nghĩa huấn

3

 

Tin khác