Site banner

Triển khai,quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho tất cả đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc. Tại Hội nghị các đảng viên được nghe ông Nguyễn Hoàng Thái – Bí thư Đảng ủy xã báo cáo quán triệt 03 nội dung gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Kết thúc buổi Hội nghị tất cả cán bộ đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII viết bài thu hoạch thể hiện rõ những nội dung tâm đắc của cá nhân sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, liên hệ chức trách nhiệm vụ được giao nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII một cách có hiệu quả./.

 

         

Tin khác